Katarzyna Gruszecka-Spychała znalazła się w 20-osobowym składzie powołanej przez J. Gowina Rady Ekspertów do spraw Turystyki, mającej zajmować się m.in. odbudową branży turystycznej po pandemii.

Pierwsze oficjalne informacje o nowym organie doradczym, który będzie działać przy ministrze właściwym do spraw turystyki, pojawiły się w piątek, 29 stycznia. Decyzją wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina utworzono złożoną z 20 osób Radę Ekspertów ds. Turystyki.

Jednym z jej członków jest wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała. To docenienie dotychczasowego wkładu wiceprezydent w promowanie i wspieranie lokalnej turystyki oraz konsekwentne naświetlanie problemów, z którymi w czasie pandemii borykają się gdyńscy przedstawiciele branży hotelowej, gastronomicznej czy szeroko pojętych usług turystycznych.

Przypomnijmy, że jeszcze w zeszłym tygodniu razem z innymi samorządowcami Katarzyna Gruszecka-Spychała alarmowała o nadchodzącym kryzysie turystycznym, mogącym wpłynąć także na inne sektory gospodarki, podczas posiedzenia senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, nakreślając skalę problemu Andrzejowi Gutowi-Mostowemu, sekretarzowi stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. W grudniu zeszłego roku wiceprezydent Gdyni odebrała z kolei nagrodę „The Innovation in Politics Awards” za projekt wsparcia przedsiębiorców podczas pandemii COVID-19 – pakiet m.in. bezpłatnych usług doradczych dla lokalnych firm, z których mogli skorzystać także przedstawiciele branży turystycznej.

- Zgodziłam się na powołanie w skład rady, bo mam nadzieję, że stanie się przestrzenią realnego dialogu, troski o branżę i szukania obiektywnie najlepszych rozwiązań. Zawsze powtarzam, że na problem trzeba spojrzeć z wielu stron, zanim ogłosi się receptę na jego rozwiązanie. Inaczej lek okaże się nietrafiony. Bardzo bym chciała, aby działania rady przyniosły skuteczną terapię na kłopoty, które obecnie nękają turystykę w sposób absolutnie dramatyczny. Moja obecność w tym zacnym gronie ma być także kanałem transmisyjnym dla gdyńskich przedsiębiorców z branży do zgłaszania potrzeb, pomysłów, a może i skarg bezpośrednio do decydentów. Na gospodarkę można i trzeba patrzeć w skali makro, profesjonalnie i bez sentymentów. Samorządowcy mają jednak to do siebie, że za liczbami i trendami widzą także konkretne biznesy konkretnych, żywych ludzi – podkreśla Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.