Realizując swoją misję, ZMP zdobył w ostatnich latach olbrzymie doświadczenie w przygotowywaniu diagnoz i dokumentów strategicznych dla miast i partnerstw z ich udziałem. Teraz wykorzystuje je w działalności Fundacji Miasto.

W lutym tego roku Związek Miast Polskich powołał Fundację Miasto, której celem jest wspieranie samorządów terytorialnych w zarządzaniu ich rozwojem na rzecz mieszkańców, wzmacnianie gospodarczego i społeczno-kulturalnego potencjału, a także rozwijanie polityki miejskiej poprzez prowadzenie badań, analiz, ekspertyz i świadczeń o charakterze doradczym. Fundacja Miasto współpracując z wieloma partnerami, zajmuje się przygotowywaniem dokumentów strategicznych, podejmowaniem różnych inicjatyw badawczych, organizacją szkoleń i kursów.

Fundacja Miasto swoje działania opiera na doświadczeniach oraz potencjale organizacyjnym i ludzkim, który posiada Związek. To m.in. zespół doradców, który zyskał ogromne doświadczenie na przestrzeni ostatnich lat, m.in. realizując szereg projektów w ramach działalności ZMP.

Na doświadczenie to składa się m.in. prawie 100 diagnoz, które przygotowaliśmy, ponad 110 programów i około 40 strategii terytorialnych, w tym dwie z uwzględnieniem modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej. Przeprowadziliśmy badania społeczne w 339 gminach (obejmujące 38 tys. młodzieży, 32 tys. mieszkańców i 2,1 tys. lokalnych liderów). Posiadamy kompleksowe, uporządkowane i obiektywne narzędzia do zarządzania rozwojem lokalnym - Monitor Rozwoju Lokalnego, instrumenty do badań społecznych i inne.

Fundacja Miasto oferuje miastom wsparcie doradcze, dotyczące m.in.:

  • tworzenia strategii i modeli funkcjonalno-przestrzennych,
  • analiz dostępnych danych statystycznych z wykorzystaniem narzędzi ZMP (przede wszystkim Monitora Rozwoju Lokalnego),
  • analiz finansowych i pozyskiwania środków unijnych,
  • przygotowania się do dobrej współpracy z uchodźcami, którzy stają się nowymi mieszkańcami polskich miast,
  • propozycji działań związanych z nowymi wyzwaniami energetycznymi.

Przygotowujemy opracowania dla miast, organizujemy szkolenia i warsztaty, wspierając wymianę doświadczeń między miastami. Skupiamy miasta i samorządowców, stając się platformą wymiany doświadczeń.

Zapraszamy na stronę internetową Fundacji Miast: www.fundacjamiasto.pl

Znajduje się tam oferta skierowana do naszych miast.