Podczas piątego Forum Mieszkaniowego z udziałem m.in. przedstawicieli sektora mieszkalnictwa społecznego z Wielkiej Brytanii, dyskusja toczyć się będzie wokół przyszłości najmu społecznego w Polsce.

Celem tegorocznego Forum jest zapewnienie platformy wymiany doświadczeń i dyskusji między władzami publicznymi, przedsiębiorcami z sektorów związanych z budową i najmem lokali mieszkaniowych oraz organizacjami pozarządowymi, a także promowanie rozwiązań, które zwiększą intensywność współpracy między tymi sektorami w zakresie dostępności lokali na wynajem.

Forum będzie poświęcone prezentacji dobrych praktyk w tym zakresie za granicą (działalność społecznych agencji najmu w Wielkiej Brytanii) oraz w Polsce (Warszawa, Gdańsk, Wrocław), a także prezentacji rezultatów projektu „HomeLab: Integrated Housing and Labour Services in the Social Rental Enterprise Model” oraz omówieniu polskich uwarunkowań i perspektyw zwiększenia dostępności mieszkań na wynajem zwłaszcza dla osób niezamożnych.

Organizatorzy proszą o rejestrację do 5 kwietnia: ZAREJESTRUJ SIĘ
Rejestracja i udział w konferencji są bezpłatne.