W częstochowskich szkołach średnich na powrót uczennic czekają skrzyneczki ze środkami higieny. Bo menstruacja to normalka i trzeba ją ogarnąć – a młode kobiety powinny to wiedzieć od samego początku.

Nie każda młoda kobieta może liczyć na wsparcie rodziców w kwestii menstruacji – szacuje się, że aż w 42% rodzin nie rozmawia się w ogóle o miesiączce. Również w szkole nie poświęca się jej należytej uwagi. Brak rzetelnej edukacji powoduje wśród dziewcząt wchodzących w dojrzałość płciową poczucie osamotnienia, wstydu, rezygnację z aktywności społecznej czy sportowej.

Milczeniu na temat miesiączkowania i luce edukacyjnej towarzyszy także problem utrudnionego dostępu do środków higienicznych oraz tzw. ubóstwa menstruacyjnego. Według badań przeprowadzonych na potrzeby jednej z fundacji, nawet 500 tys. kobiet w Polsce nie może sobie pozwolić na zakup podpasek czy tamponów. 21% uczennic jest zmuszonych do wyjścia ze szkolnych zajęć z powodu braku podpaski. 10% w ogóle nie wychodzi w czasie okresu z domu. Dziewczęta w wieku szkolnym często borykają się z utrudnionym dostępem do środków higienicznych.

W częstochowskich szkołach średnich z początkiem nowego roku pojawiły się więc charakterystyczne, różowe skrzyneczki z artykułami higienicznymi dla kobiet – podpaskami i tamponami. To inicjatywa Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans. Chodzi o to, aby zapewnić dziewczętom jak najszerszy dostęp do bezpłatnych artykułów higieny osobistej niezbędnych w czasie menstruacji, a przy okazji udostępnić rzetelną wiedzę na temat miesiączkowania wszystkim młodym ludziom, którzy będą chcieli po nią sięgnąć. W akcję zaangażowane są: Wydział Polityki Społecznej UM, Wydział Edukacji UM, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Fundacja ,,Różowa skrzyneczka” oraz częstochowskie szkoły średnie.

Skrzyneczki zostały zakupione z funduszy Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta – informuje Agata Wierny z Referatu Dialogu i Praw Człowieka UM, a zarazem Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans. – Dzięki współpracy z Fundacją ,,Różowa Skrzyneczka”, w szkołach będą dostępne także materiały informacyjne na temat menstruacji. To szalenie istotne, aby w okresie dojrzewania – który sam w sobie nie jest łatwy – mieć jak najlepszy dostęp do informacji o tym, jak zmienia się wtedy ciało człowieka i nie czuć się w tym czasie zagubioną i osamotnioną.

Zakupiono łącznie 42 skrzyneczki za kwotę 10 tys. zł. Właśnie są montowane w szkołach. Ich zawartość będzie na bieżąco uzupełniana. Skrzyneczkami będzie opiekować się sama społeczność szkolna.