Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór w programie, w którym samorządy mogą uzyskać 100 proc. dotacji na utworzenie placówek całodobowego lub dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji jest 30 mln zł.

Gminy i powiaty mogą ubiegać się o dofinansowanie placówek całodobowego lub dziennego pobytu dla dorosłych osób niepełnosprawnych. O środki na utworzenie centrów, samorządy mogą wnioskować do 16 sierpnia. W przypadku dotacji na prowadzenie placówek prowadzony jest nabór ciągły.

Łączenie niezależnego zamieszkiwania ze wsparciem udzielanym przez wykwalifikowaną kadrę to główne zadanie centrów opiekuńczo- mieszkalnych. – Na realizację zadań w ramach trwającego naboru wniosków do programu przeznaczamy w tym roku 30 mln zł – mówi Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Centra opiekuńczo-mieszkalne mają łączyć niezależne zamieszkiwanie ze wsparciem udzielanym przez wykwalifikowana kadrę poprzez pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. To pozwoli poprawić jakość życia osób z niepełnosprawnościami, umożliwi im na miarę potrzeb samodzielne i godne funkcjonowanie.

Osoby z niepełnosprawnościami powinny mieć prawo decydowania o rodzaju pomocy, z której chcą skorzystać, sposobu jej udzielenia oraz mieć zagwarantowany odpowiedni do ich potrzeb rodzaj standardu usług – mówi Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Rolą centrów jest zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

Wnioski gmina/powiat składa do właściwego wojewody:

Moduł I (utworzenie i wyposażenie centrum) – do 16 sierpnia br.
Moduł II (funkcjonowanie centrum) – nabór ciągły
Następnie wojewoda przekazuje do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wniosek na środki Funduszu Solidarnościowego w ramach programu wraz z listą wniosków rekomendowanych do finansowania – w zakresie Modułu I ‒ w terminie do dnia 16 września 2022 r., w zakresie Modułu II ‒ w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku do wojewody.

Więcej informacji i niezbędne załączniki znajdą Państwo tutaj:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1400,program-o-zmianie-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne-opublikowanego-w-maju-2021-r-oraz-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu