Obniżki cen energii elektrycznej, także dla samorządów, mogą wejść w życie na początku sierpnia. Tak wynika z deklaracji wiceministra energii, Tadeusza Skobela, złożonej 20 maja.

20 maja odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, poświęcone kwestii obiecanej przez rząd obniżki cen energii elektrycznej do poziomu z zeszłego roku.

Uczestniczył w nim m.in. wiceminister energii Tadeusz Skobel. Zadeklarował, że potrzebna do wprowadzenia obniżek nowelizacja ustawy o cenach prądu ma być uchwalona w I półroczu, a okres wejścia przepisów wykonawczych do niej – rozporządzenia – skrócony do 21 dni. To oznaczałoby, że w najbardziej optymistycznym wariancie samorządy dostaną obniżkę cen energii elektrycznej na początku sierpnia.

- Powiedziałem wyraźnie ministrowi Skobelowi, że dotychczasowe działania ministerstwa w tej sprawie można odczytać jako grę na zwłokę, odsuwanie w czasie niekorzystnych dla odbiorców energii elektrycznej rozstrzygnięć, że tego się obawiamy – mówi Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych, który uczestniczył w posiedzeniu zespołu. - Czy to przypadek, że termin spotkania na ten temat przedstawicieli ministerstwa i Komisji Europejskiej został ustalony na 27 maja? Ciągle jest jeszcze dużo znaków zapytania. Po pierwsze czy obniżkami zostaną objęte wszystkie jednostki organizacyjne samorządów, w tym spółki komunalne, ZOZ-y, samorządowe instytucje kultury? Minister Skobel powiedział mi, że prowadzą na ten temat rozmowy z Komisją Europejską. To kluczowa sprawa, bo jeśli spółki komunalne nie zostaną objęte obniżką cen prądu, to staniemy przed dylematem: albo podnieść ceny ich usług albo nie podnosić, ale wtedy te spółki nie będą miały środków na rozwój, na inwestycje.
- Samorządy płacą dużo więcej za prąd o stycznia tego roku – dodaje Marek Wójcik. – Czy zostanie im to zrekompensowane od stycznia? To kolejna kwestia, co do której wciąż nie mamy pewności.

Samorządowcy obawiają się również, że nawet jeśli ceny energii elektrycznej zostaną teraz obniżone, to podwyżki wrócą ze zdwojoną siłą w przyszłym roku. Jak mówią, sugerują to w nieoficjalnych rozmowach przedstawiciele państwowych firm energetycznych. Dlatego samorządy wciąż czekają na jednoznaczną deklarację rządu.
(Źródło: Serwis Samorządowy PAP)

Pisaliśmy o tym też TUTAJ.