Bielsk Podlaski był gospodarzem Podlaskiego Forum Urbanistów. Tematem przewodnim spotkania było „Planowanie przestrzenne jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego miast powiatowych i powiatów”.

Forum, które zorganizowano już po raz dwunasty, odbyło się 6 września 2019 r. w Centrum Integracji Europejskiej w Bielsku Podlaskim. Zorganizowano je z inicjatywy Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego, Towarzystwa Urbanistów Polskich – oddział w Białymstoku, reprezentowanego przez dr. inż. arch. Jerzego Tokajuka oraz Fundacji Przyszłość Obszarów Chronionych – Instytut Kronenberga, na czele z prezesem Adamem Walickim. Wzięli w nim udział liczni przedstawiciele świata nauki, samorządowcy i reprezentanci władz wojewódzkich oraz przedsiębiorcy z całego województwa podlaskiego, a także goście branżowi: architekci, projektanci i urbaniści.

Forum podzielone było na trzy sesje: „Problemy rozwojowe małych i średnich miast”, „Gospodarka przestrzenna – narzędzie rozwoju miasta” oraz „Fundusze europejskie jako wsparcie rozwoju miast i powiatów”. Na każdą sesję składały się wystąpienia kilku prelegentów, które finalizował panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych ekspertów. Goście przedstawiali swoje interesujące stanowiska, a w dyskusjach nie brakowało emocji.

Na zakończenie Forum jego uczestnicy zapoznali się z treścią powstałego specjalnie na tę okazję dokumentu – „Inicjatywy Bielskiej 2019”, w której przyjęto stanowiska skierowane do sfer decyzyjnych, biznesowych oraz opinii publicznej. Zaproponowano także rozpoczęcie dyskusji na temat zasad i działań, które mogą przełamać niekorzystne tendencje rozwojowe obszarów peryferyjnych Polski.