Koalicja dla edukacji


Koalicja dla edukacji

Kwadratowy stół - Polska Edukacja 2035

Wspólna, rzetelna debata o oświacie

List do ministra edukacji to pierwszy, wspólny efekt pracy Kwadratowego Stołu – Koalicji dla edukacji, której głównym celem jest przygotowanie Raportu Polska Edukacja 2035 - założeń do modelu systemu oświaty. W pracach Kwadratowego Stoły brali udział najważniejsi interesariusze systemu oświaty: nauczyciele, rodzice, dyrektorzy szkół, organizacje pozarządowe i samorządy. Obecnie największym sukcesem Kwadratowego Stołu jest to, że mimo różnic interesów udało się spotkać i rozmawiać.

List do MEN zawiera listę najpilniejszych postulatów, które powinny zostać zrealizowane już do 1 września 2019 roku. Prace odbywają się w pięciu podstolikach tematycznych, za które odpowiadają następujące organizacje:

1. Uczeń - rodzic - nauczyciel - szkoła - Fundacja Edukacyjna ODITK
2. Jakość i standardy oświatowe - OSKKO
3. Finansowanie oświaty - ZMP
4. Organizacja systemu oświaty - ZGW RP i FIO
5. Pracownicy oświaty - JaNauczyciel


Przydatne informacje:

Postulaty do Ministerstwa Edukacji Narodowej - 19.06.19 r.

Raport o finansowaniu oświaty w Polsce 2004-2018


  II Samorządowa Debata Oświatowa, która odbyła się 11 kwietnia w PKiN w Warszawie, zakończyła się decyzją o zorganizowaniu Kwadratowego stołu. Ma on wypracować raport: Polska Edukacja 2035. Założenia do modelu systemu oświaty, który powinien być gotowy we wrześniu 2019 roku. Inicjatorzy – samorządowcy – zaprosili do współpracy wszystkich. Jako pierwsze odpowiedziały na to zaproszenie organizacje pozarządowe.

  Do pracy nad określeniem przyszłego modelu oświaty w Polsce w perspektywie do roku 2035 zostali zaproszeni wszyscy:

  • Obywatele (przedstawiciele: rodziców i Rad Rodziców, organizacji pozarządowych, oświaty niepublicznej, młodzieżowych rad gmin, absolwenci szkół),
  • Pracownicy oświaty i wychowania (związki zawodowe, organizacje branżowe),
  • Samorządy terytorialne (reprezentanci gmin, powiatów i województw),
  • Administracja rządowa (przedstawiciele ministerstw, wojewodów, kuratorów oświaty, jednostek badawczych i wspierających),
  • Przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk i ośrodków akademickich prowadzących badania naukowe i działalność dydaktyczną w obszarze oświaty i wychowania; przedstawiciele Komisji Episkopatu Polski i innych religii; przedstawiciele pracodawców prowadzących szkoły zawodowe oraz inne osoby, które zechcą poświęcić swój czas, aby stworzyć model oświaty w Polsce do roku 2035.

  Dokumenty

  Pobierz
  propozycje legislacyjne
  Diagnozy i recepty na główne problemy SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2023
  Pobierz
  inne
  Listy do dyrektorów szkół i rodziców
  Pobierz
  inne
  Pismo do JST - ankieta
  Pobierz
  inne
  Miasto dostępne dla wszystkich - agenda

  Multimedia

  Kalendarz wydarzeń

  Maj 2023
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

  Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

  Więcej

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
  • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

  Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

  Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

  Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

  Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

  1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  2. dostępu do danych osobowych,
  3. żądania sprostowania danych osobowych,
  4. żądania usunięcia danych osobowych,
  5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

  Pamiętaj też, że masz:

  • Prawo wycofania zgody

   W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

  • Prawo wniesienia skargi do organu

   Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

  Mniej