Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowane na rozwój uczniów i kluczowych kompetencji uczniów

Pozakonkursowy projekt „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE, jednostkę Ministerstwa Edukacji Narodowej) w ramach Działania 2.18 POWER. Związek Miast Polskich (ZMP) uczestniczy w tym przedsięwzięciu jako partner ORE, który ma zapewnić zgodność podejmowanych w projekcie działań z uwarunkowaniami i rzeczywistymi potrzebami praktyków samorządowych.

Partnerzy: Ośrodek Rozwoju Edukacji – lider, Związek Miast Polskich

Cel projektu:
Ogólnym celem projektu jest „podniesienie kompetencji przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”.

Cel ten ma zostać osiągnięty w dwóch krokach: (1) Opracowanie jednolitych programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną dla przedstawicieli JST (2016-2018); (2) Wdrożenie tych programów w 500 samorządach różnego typu (ze szkoleń skorzysta, co najmniej 2 000 osób) oraz budowa trwałego systemu wsparcia dla przedstawicieli JST w realizacji zadań oświatowych (2018-2020).

Niniejszy projekt odpowiada za realizację pierwszego etapu prac planowanego na lata 2016-2018. Jego efektem ma być opracowanie i przetestowanie do marca 2018 r. programów szkoleniowo-doradczych dla przedstawicieli JST odpowiedzialnych za zarządzanie edukacją na poziomie lokalnym. W ramach tak zarysowanego projektu ZMP i współpracujące z nim jednostki samorządu terytorialnego (miasta, gm. wiejskie i powiaty), włączą się w działania o charakterze diagnostycznym, prace nad przygotowaniem i pilotażem programów szkoleniowo-doradczych (ocena i zalecenia) oraz opracowaniem założeń trwałego systemu wsparcia JST w zakresie zarządzania oświatą na poziomie lokalnym (sieci współpracy samorządowych liderów oświaty).

Wartość projektu: ponad 2,8 mln zł, w tym komponent ZMP to ponad 800 tys zł
Okres realizacji: kwiecień 2016 – marzec 2018

Wydarzenia
• opracowanie diagnozy potrzeb JST w zakresie wspomagania szkół pod kątem skuteczności w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów oraz opracowanie rekomendacji dla Ośrodka Rozwoju Edukacji do przyszłego programu szkoleniowego dla JST mającego na celu poprawę zarządzania oświatą
• 9 dwudniowych sesji Grup Wymiany Doświadczeń – 6-8 JST funkcjonujących, jako zalążek przyszłej Sieci Współpracy Lokalnych Liderów Oświaty, w trakcie których zostanie przygotowana Diagnoza oraz zalecenia i będą opiniowane materiały szkoleniowe
• Organizacja warsztatów eksperckich w zespole projektowym
• Organizacja Forum Współpracy JST - Platforma komunikacyjna dla członków GWD w
• Funkcjonowanie Wirtualnego Inkubatora Innowacji Edukacyjnych – wykonanie ekspertyz

Dokumenty i publikacje
• Raport z diagnozy potrzeb JST w zakresie zarządzania oświatą pod kątem wspomagania szkół i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów – jako wkład do zaprojektowania programu szkoleniowo-doradczego przez specjalistów ORE;
• Recenzje kolejnych części programu szkoleniowo-doradczego;
• Ocena pilotażu programu szkoleniowo-doradczego z perspektywy grupy docelowej;
• Opisy dobrych praktyk w obszarze zarządzania edukacją (ok. 20);
• Analizy tematyczne wybranych zagadnień lub innowacji edukacyjnych (ok. 10);
• Przetestowana platforma komunikacyjna „Forum Współpracy JST”, jako zalążek przyszłej Sieci Współpracy Samorządowych Liderów Oświaty.


Więcej informacji i aktualności na stronie projektu - http://www.ore.edu.pl/zarzadzanie-oswiata-w-samorz...

Załączniki:
Dobre Praktyki

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
publikacje
Narzędzie samooceny dla jednostek samorządu lokalnego w Polsce: Wzmacnianie zarządzania na rzecz bardziej efektywnych strategii rozwoju
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
MIASTA WOLNYCH, RÓWNYCH I SOLIDARNYCH OBYWATELI - Deklaracja Zarządu Związku Miast Polskich z okazji Światowego Dnia Praw Człowieka
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Wstępna opinia Zarządu Związku Miast Polskich o projekcie nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich ws. projektu nowelizacji Prawa oświatowego (druk sejmowy 1812)

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
Styczeń 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej