W 2020 roku Związek zaangażowany był w realizację 9 projektów. Mówiono i pisano o ZMP w prasie, radiu, TV, na portalach i twitterze. W mijającym roku ukazało się 22 500 publikacji o Związku.


Projekty realizowane z miastami i dla miast

W projektach realizowanych w 2020 przez Związek uczestniczyło ponad 150 miast. Celem tych działań było m.in. wypracowanie narzędzi efektywnego zarządzania zintegrowanym i zrównoważonym rozwojem miast, tworzenie platform wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy miastami, a także wsparcie, doradztwo i dostarczanie eksperckiej wiedzy tam, gdzie jest na nią zapotrzebowanie.

Projekty realizowane przez ZMP i miasta to:

  • Rozwój średnich i małych miast
  • Rozwój małych miast
  • Monitoring usług publicznych
  • Samorządowy rynek pracy
  • Udział mieszkańców w planowaniu przestrzennym
  • Zarzadzanie oświatą
  • Zarzadzanie usługami lokalnymi – nowa jakość
  • Wsparcie przedsiębiorczości rodzinnej
  • Nowa jakość w zamówieniach publicznych


PR i działalność informacyjna

W 2020 r. do Związku przystąpiło 11 miast. Aktualnie Związek liczy 333 miasta członkowskie, najwięcej w jego powojennej historii.

W mijającym roku ukazało się 22 500 publikacji o Związku Miast Polskich. Mówiono i pisano o ZMP w prasie, radiu, TV, na portalach i twitterze. Wartość ekwiwalentu reklamowego (AVE) w 2020 r. wyniosła 87,7 mln zł. W samym tylko Serwisie Samorządowym PAP ukazało się 300 informacji o Związku. Publikowano stanowiska ZMP, opinie związkowych ekspertów oraz informacje o wydarzeniach.

Strona www.miasta.pl miała 443 tys. odsłon, w minionym roku opublikowaliśmy na niej 1495 aktualności, w tym 691 newsów z miast członkowskich ZMP. W tym roku osobną grupę stanowiły wiadomości z kategorii „Miasta wobec epidemii”, w której znalazły się 374 newsy. Ukazało się 10 wydań Miesięcznika „Samorząd Miejski”.

Na Facebooku dotarliśmy do 1,5 mln odbiorców, nasze posty polubiło ponad 19 tysięcy odbiorców.

Wraz ze 170 miastami przeprowadziliśmy kampanię informacyjną „Jedno dla wszystkich, wszystkie dla jednego”, która podkreślała znaczenie współpracy środowiska samorządowego i wskazywała, że członkostwo w Związku przynosi korzyści płynące ze współdziałania pomiędzy miastami. 

Uruchomiliśmy nowy serwis internetowy Forum Rozwoju Lokalnego. Jest on platformą wiedzy i praktyki samorządowej, omawia i wyjaśnia tematykę z zakresu wewnętrznych potencjałów gmin i promuje nowe rozwiązania sprzyjające rozwojowi polskich miast.

Podsumowanie działalności informacyjnej i obecności ZMP w mediach - w załączeniu.