Zrównoważona mobilność miejska – nabór na studia podyplomowe
Politechnika Krakowska ogłosiła rekrutację na I edycję studiów podyplomowych „Planowanie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)” w roku akademickim 2023/2024.
Transport
transport_miejski-studia-pixa.jpg
fot. pixabay.com

Celem głównym studiów jest nabycie wiedzy w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej i umiejętności przygotowywania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Sustainable Urban Plan Mobility).

Cele szczegółowe to nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • kształtowania zrównoważonego rozwoju transportu,
  • zarządzania projektami zrównoważonej mobilności,
  • nowoczesnych narzędzi w planowaniu zrównoważonej mobilności,
  • planowania i projektowania przestrzeni,
  • badań jakościowych i ilościowych oraz znaczenia konsultacji społecznych w planowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej,
  • oceny i monitoringu w planowaniu zrównoważonej mobilności,

a także udoskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, komunikowania się i współpracy w zespole.

Studia podyplomowe kierowane są do wszystkich osób posiadających wykształcenie wyższe, zatrudnionych w strukturach samorządowych powiązanych z organizacją transportu, w związkach komunikacyjnych gmin, zarządach odpowiedzialnych za zarządzanie systemami transportowymi miast, przedsiębiorstwach miejskiego transportu publicznego, podmiotach zajmujących się kształtowaniem zrównoważonej mobilności miejskiej. Preferowani są kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku transport lub pokrewnym.

Przypomnijmy, że koncepcja SUMP jest popularyzowana przez Komisję Europejską, zaś posiadanie i skuteczne wdrażanie SUMP w coraz większym stopniu jest wymagane, aby mieć dostęp do funduszy unijnych inwestycje transportowe w miastach.

Po więcej informacji zapraszamy TUTAJ


POZOSTAŁE ARTYKUŁY