5 i 6 marca br. we Wrocławiu odbywa się doroczne Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Jednym z ważniejszych tematów są możliwości rozwoju miast wobec rosnących obciążeń finansowych.

Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich, oprócz dorocznych czynności statutowych, jest okazją do przedyskutowania w szerszym gronie wielu ważnych dla samorządów i miast członkowskich tematów, w tym zwłaszcza spraw legislacyjnych.

Wśród zagadnień merytorycznych, umieszczonych w porządku obrad, znajdują się możliwości rozwoju miast wobec rosnących obciążeń finansowych.

Delegaci będą także mieli okazję do dyskusji na temat wpływu wyzwań globalnych na działania samorządu miejskiego.  Goście specjalni pojawią się podczas Konferencji programowej: Samorząd miejski – liderzy zmian w Trzydziestoleciu wolnej Polski.

W załączeniu program Zgromadzenia, projekty uchwał oraz PODSUMOWANIE działań legislacyjnych i programowych ZMP w 2019 roku. Pozostałe materiały, w tym zgłoszenie uczestnictwa i formularze rezerwacyjne zostały wysłane bezpośrednio do delegatów pocztą.