8 września br. odbyły się w mieście warsztaty „Analiza ryzyka” z Wiesławą Kwiatkowską, doradcą miast z ZMP, które mają pomóc przy przygotowaniu wniosku do programu Rozwój Lokalny.

We wtorek,  8 września w Żarach odbyły się warsztaty poświęcone analizie ryzyka i adaptacji techniki zarządzania ryzykiem do procesu opracowywania Programu Rozwoju Lokalnego i Programu Rozwoju Instytucjonalnego w ramach projektu „Żary, tu chcę żyć!!!”. Swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem podzieliła się z Wiesława Kwiatkowska – Doradca Miast z ZMP.