Drugiego dnia trwania Kongresu Polityki Miejskiej Związek Miast Polskich, będący partnerem wydarzenia, zaprasza szczególnie na sesję na temat budowania potencjału małych i średnich miast.

Kongres Polityki Miejskiej, organizowany 7 i 8 czerwca w 2021 r., to największe wydarzenie w Polsce poświęcone problematyce rozwoju miast. Tegoroczny Kongres odbywa się w formule hybrydowej. Tematem wiodącym Kongresu 2021 jest dyskusja na temat założeń do nowej Krajowej Polityki Miejskiej oraz propozycje konkretnych rozwiązań i działań wypracowanych przez grupy eksperckie pracujące w ramach sześciu głównych obszarów tematycznych.

Kongres Polityki Miejskiej śledzi dwa tysiące uczestników. Miasto dostępne, kompaktowe, zielone, inteligentne i produktywne - o tych celach Krajowej Polityki Miejskiej dyskutują samorządowcy, eksperci, aktywiści miejscy i pasjonaci spraw miejskich.

Oprócz tradycyjnych paneli dyskusyjnych i prezentacji eksperckich odbywają się liczne wydarzenia o charakterze konsultacyjnym i warsztatowym. Z kolei głównym tematom towarzyszy niezwykle bogaty program wydarzeń towarzyszących – prezentacje dobrych praktyk miejskich, sesje kalejdoskopowe, noc wtop i wiele innych, w tym o charakterze międzynarodowym.

Pierwszego dnia Kongresu zaprezentowane zostały założenia nowej Krajowej Polityki Miejskiej. 


Zobacz jak pracowaliśmy z miastami nad nowymi ścieżkami rozwoju w Programie Rozwój Lokalny!

Związek Miast Polskich drugiego dnia Kongresu zaprasza w sposób szczególny na sesję, której celem jest przedstawienie doświadczeń z wdrażania projektu predefiniowanego w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez ZMP od 2019 r. Głównym celem trwającego cały czas projektu jest budowanie potencjału małych i średnich miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju.

W wyniku dotychczasowych prac przeprowadzonych w ramach projektu, 54 miasta opracowały, przy wsparciu doradców Związku Miast Polskich, Plany Rozwoju Lokalnego oraz Plany Rozwoju Instytucjonalnego. Połączenie rozwoju lokalnego z rozwojem instytucjonalnym ma kluczowe znaczenie dla budowy systemu planowania strategicznego w tych miastach. Zaproponowana przez ZMP metoda pracy w projekcie zakładająca wykorzystanie zróżnicowanych narzędzi diagnostycznych i planistycznych, pozwoliła na stworzenie uniwersalnego systemu planowania strategicznego, dostępnego także dla innych miast.

Podczas sesji będzie można zapoznać się z założeniami całego projektu, zastosowanymi narzędziami planowania strategicznego, ale także z praktycznymi i trwałymi rezultatami ich wykorzystania w miastach uczestniczących w projekcie.

Sesja ZMP na Kongresie Polityki Miejskiej, 8 czerwca, godz. 10:00

Aby wziąć udział w sesji ZMP, należy zarejestrować się na Kongres Polityki Miejskiej - TUTAJ

W związku z trwającą pandemią wydarzenie odbędzie się w formule wirtualnej, ze studiem nagraniowym w Katowicach.

Organizatorami wydarzenia są: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Partnerami strategicznymi są: Związek Miast Polskich, miasto Katowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Rejestracja na Kongres - TUTAJ.

Więcej informacji