3 grudnia 2020 r. w Besku zainaugurowano współpracę pomiędzy Partnerstwem Zagłębia Ambitnej Turystki a doradcami Związku Miast Polskich w ramach projektu pilotażowego Centrum Wsparcia Doradczego.

Zagłębie Ambitnej Turystyki to jedno z 38 partnerstw biorących udział w tym projekcie. Umiejscowione jest w województwie podkarpackim. W jego skład wchodzi 12 gmin z trzech powiatów: sanockiego, krośnieńskiego i jasielskiego. Gminy te to Gmina Dukla, Gmina Besko, Gmina Bukowsko, Gmina Dębowiec, Gmina Iwonicz-Zdrój, Gmina Jaśliska, Gmina Komańcza, Gmina Krempna, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Osiek Jasielski, Gmina Rymanów, Gmina Zarszyn. 

Celem Partnerstwa Zagłębie Ambitnej Turystyki jest stworzenie nowego rodzaju turystyki komercyjnej, połączonej organizacyjnie lub funkcjonalnie z istniejącym i planowanym zapleczem edukacyjno-wychowawczym w Beskidzie Niskim (z potencjałem rozwoju w kierunku Słowacji). ZAT ma indukować wzrost gospodarczy tej części Podkarpacia, a także Małopolski przez rozwój różnorodnych form turystyki (w tym ich sieciowanie) i przyciągnięcie środków finansowych, zarówno państwowych jak i prywatnych. Sygnatariusze mają prowadzić ciągłą kampanię w tym zakresie. Ponadto - mają zaaranżować odpowiednie finansowanie w okresie przechodzenia projektu na finansowanie komercyjne oraz prowadzić działania zmierzające do wykształcenia spójnej - dla obszaru całego Zagłębia - infrastruktury: drogowej (skoncentrowanej wokół Wielofunkcyjnych Dróg Turystycznych), ochrony środowiska, retencji z funkcją rekreacyjną i pozostałej, niezbędnej dla rozwoju przemysłu edukacyjno-wychowawczego, w obszarze ZAT.

W ramach inaugurującego działanie partnerstwa spotkania, które odbyło się 3 grudnia w Sali Domu Kultury w Besku, doradcy partnerstw Kamil Niklewicz i Marek Gabzdyl zaprezentowali założenia projektu, omówili zasady współpracy - plan pracy i kontrakt, przedstawili rolę Doradców i ZMP w procesie, a także wspólnie z partnerstwem zostały ustalono cele powołanego partnerstwa oraz przyjęto plan pracy. 

W spotkaniu wzięli udział wszyscy przedstawiciele Partnerstwa w osobach wójtów oraz w formule on-line przedstawiciel Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, Emilia Kojtych-Llichota, zastępca dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego. 

Więcej na temat projektu pilotażowego Centrum Wsparcia Doradczego - TUTAJ.