ZMP twierdzi, że nie uda się zrekompensować skutków podwyżek dla nauczycieli, jeśli MEN nie dostarczy danych, o które strona samorządowa KWRiST prosi od paru miesięcy.

Podczas obrad Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 18 września przedstawiciele MEN, odnosząc się do wielokrotnie ponawianej prośby strony samorządowej, w tym ZMP, o udostępnienie materiałów z SIO na temat faktycznej skali zatrudnienia nauczycieli (chodzi m.in. o liczbę nauczycieli na urlopach dla poratowania zdrowia), stwierdzili, że dane na koniec marca 2018 roku są niewiarygodne i niepełne. Dlatego zostaną udostępnione dopiero dane zbierane na koniec września i może to nastąpić na początku listopada.

Ostro zaprotestował przeciwko temu Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych. Przekazanie tych materiałów w tym terminie uniemożliwi zwiększenie środków subwencji oświatowej, gdyż wniosek do MF musi być złożony do 15 października. Związek Miast Polskich wielokrotnie podejmował działania zmierzające do wyegzekwowania należnych samorządom środków, wynikających z wprowadzania przez rząd podwyżek płac nauczycieli. Nie negując potrzeby podwyższania wynagrodzeń dla tej grupy zawodowej, ZMP podnosiło równocześnie potrzebę zagwarantowania samorządom adekwatnych środków, pokrywających w pełni skutki zwiększenia płac.

W ciągu ostatnich 3 miesięcy, na każdym z posiedzeń Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu, przedstawiciel ZMP przedkładał prośbę o udostępnienie obiecanych przez MEN materiałów z SIO zawierających dane o faktycznej skali zatrudnienia nauczycieli, według stanu na dzień 31 marca br. Dane te stanowiłyby podstawę do oceny faktycznych potrzeb samorządów terytorialnych, a nie teoretycznych prognoz sporządzonych przez MEN jeszcze w 2017 roku. Niestety, prośby te były lekceważone. Przypominamy, że początkowo dane miały być dostarczone już w maju.

Metodologia naliczania kwot niezbędnych na podwyżki płac jest istotna nie tylko z punktu widzenia obecnego roku, ale także lat kolejnych. Zdaniem przedstawiciela ZMP, niedobór środków na ten cel po stronie samorządowej będzie się z każdym rokiem pogłębiał. Nauczycielskie uposażenia w 2018 roku mają być podwyższone o 3,75%, a w 2019 – o 5%, czyli razem 8,75%. Natomiast w przyszłorocznym budżecie, nad którym prace są już zaawansowane, przewidziano wzrost subwencji o 6,6%. MEN twierdzi, że JST zaoszczędzą na urlopach dla poratowania zdrowia, jednak wciąż nie dostarczył danych na ten temat, nawet cząstkowych.

Podczas posiedzenia Zespołu udało się wynegocjować, że na następnym posiedzeniu w październiku odbędzie się debata z udziałem minister Anny Zalewskiej, podczas której wyjaśni ona wątpliwości samorządowców dotyczące środków na podwyżki dla nauczycieli.

(JP, MW)