8 grudnia 2022 r. w Krakowie odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki ZMP. Spotkanie poświęcone było m.in. krótkiemu podsumowaniu pracy komisji.

W związku z rezygnacją z funkcji przewodniczącej Komisji Iwony Haponiuk dokonano ponownego wyboru przewodniczącego komisji. Nową przewodniczącą została Katarzyna Gądek – zastępca Dyrektora Wydziału Turystyki Urzędu Miasta Krakowa.

W dalszej części spotkania członkowie Komisji zapoznali się z prezentacją UM Krakowa na temat: „Turystyczny najem krótkoterminowy – działania miast europejskich na forum KE” oraz prezentacją doradcy ZMP na temat idei i założeń EMPIRII.

Pochylono się również nad ustaleniem planu pracy komisji i zdecydowano, że będzie on koncentrował się wokół następujących tematów: turystyki miejskiej, szkolenia przewodników miejskich, najmu krótkoterminowego.

Komisja ustaliła, że kolejne posiedzenie odbędzie się w Zabrzu.