Sieć SPLOT oraz Związek Miast Polskich zapraszają na XVI Ogólnopolskie Forum Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się w formule online w dniu 26 listopada br.

OFP zostało zainicjowane przed kilkunastu laty przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT – stowarzyszenie krajowych i regionalnych organizacji wspierających rozwój III sektora. Od kilku lat współorganizatorem wydarzenia jest też Związek Miast Polskich.

Uczestnicy XVI Forum będą mieli możliwość zapoznania się z innowacyjnymi narzędziami współpracy finansowej z podmiotami III sektora, ułatwiającymi realizację zadań publicznych w trybie pozadotacyjnym.

Dążenie do uproszczeń we współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami jest przedmiotem zainteresowania wielu samorządów w Polsce. Pojawiają się też konkretne przykłady udanych wdrożeń, dzięki którym realizacja zadań JST we współpracy z organizacjami pozarządowymi jest prostsza i bardziej efektywna. Np. Program Mikrograntów prowadzony przez miasto Sieradz pozwala rozszerzyć ofertę współpracy i objąć większą liczbę partnerów społecznych. Dużym zainteresowaniem samorządów cieszą się również mechanizmy pozwalające wspierać finansowo aktywnych mieszkańców, niezrzeszonych w formalnych organizacjach. Chcielibyśmy zaprezentować Państwu genezę i założenia takich rozwiązań, praktykę ich realizacji, a także pomysły na dalszy ich rozwój.

Zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie elektronicznego formularza pod adresem  https://forms.gle/maZTokW9MXPqyxG37 przyjmowane będą do 24 listopada. Po tym terminie otrzymacie Państwo link pozwalający zalogować się na spotkanie.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


Program Forum:

12.50 - 13.00 Rejestracja uczestników

13.00 - 13.15 Otwarcie i wprowadzenie do tegorocznej formuły Forum
Zbigniew Wejcman - Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

13.15 - 14.00 Jak nie dotacja to co? Jak budować prostą współpracę finansową samorządu z organizacjami pozarządowymi poza systemem dotacji cz.1
a) Zamówienia publiczne dla NGO – możliwości i wyzwania - Michał Guć, Wiceprezydent Gdyni
b) Mikrozakupy usług społecznych – systemowe podejście do zakupów usług jako alternatywa dla dotacji - Łukasz Waszak, Centrum OPUS

14.00- 14.15 Pytania, komentarze, dyskusja do cz. 1

14.00-15.00 Jak nie dotacja to co? Mechanizmy wspierania organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, mieszkańców cz.2
a) Sieradzki Funduszu Mikrograntów - czyli jak finansować małe projekty lokalne w innej formie niż dotacja – Paweł Osiewała Prezydent Miasta Sieradza
b) Fundusz Sąsiedzki – mechanizm angażowania mieszkańców w działania lokalne – Kuba Wygnański, Fundacja Stocznia

15.00-15.15 Pytania, komentarze, dyskusja do cz. 2

15.15-15.30 Podsumowanie i zakończenie Forum