Z komunikatu CBOS „Oceny działalności parlamentu, prezydenta i władz lokalnych” ze stycznia 2020 roku wynika, że praca samorządowców spotyka się wciąż z aprobatą zdecydowanej większości Polaków.

W styczniu, tak jak co miesiąc, CBOS poprosił Polaków o ocenę działalności parlamentu i prezydenta, a poza tym także pracy władz samorządowych po ponad roku od ich wybrania.

Opinie o działalności obecnych władz samorządowych są zbliżone do notowanych od września 2015 roku. Po ponad roku działalności pracę samorządowców pozytywnie ocenia niemal trzy czwarte badanych (73%), a negatywnie – niespełna jedna piąta (18%). Na tle pozostałych najrzadziej zadowoleni z niej są respondenci z największych (półmilionowych i większych – 64%) i najmniejszych (poniżej 20 tys. ludności – 69%) miast.


Pierwsze zarejestrowane w tym roku notowania parlamentu, zwłaszcza izby wyższej, są gorsze od zeszłomiesięcznych. Również nieco gorsze niż w grudniu, choć w dłuższej perspektywie względnie stabilne, są opinie o prezydenturze Andrzeja Dudy.

Po ponad roku działalności obecne władze lokalne są oceniane podobnie jak poprzednie przez większość kadencji, a praca samorządowców spotyka się z aprobatą zdecydowanej większości Polaków.

Źródło CBOS (komunikat nr 9/2020)