Do 13 września przedłużono rekrutację uzupełniającą do nowego projektu- „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”.

1 lipca 2018 roku ruszył formalnie nowy projekt z udziałem Związku Miast Polskich pod nazwą „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”. Obecnie trwa rekrutacja MIAST POLSKICH na dwa ostatnie wolne miejsca do udziału w projekcie.

Mogą w nim wziąć udział MIASTA, będące członkami Związku Miast Polskich, w tym:
- miasta duże, tj. o liczbie mieszkańców powyżej 200 tys.;
- miasta średnie, tj. o liczbie mieszkańców od 50 tys. do 200 tys. włącznie.
W WYNIKU REKRUTACJI ZOSTANIE WYŁONIONE: 1 miasto duże i 1 miasto średnie.

Termin rekrutacji: od 24.08.2018 do 13.09.2018.

W wyniku realizacji projektu powstanie 7 lokalnych centrów kompetencji rozwoju firm rodzinnych (LCK) w 7 miastach na terenie Polski. Kluczowym założeniem projektu jest ścisła współpraca partnerów lokalnych – władz miasta i lokalnych firm rodzinnych tak, aby wypracowany system wsparcia dla firm był stały i skuteczny.
Projekt ma na celu doskonalenie współdziałania partnerów lokalnych - władz miasta i środowiska lokalnych firm rodzinnych w celu poprawy efektywności działań na rzecz rozwoju wspólnych problemów Firm Rodzinnych w krytycznych dla ich rozwoju obszarach:
• poprawa efektywności prowadzenia firm rodzinnych,
• przekazywanie kompetencji prowadzenia przedsiębiorstwa z pokolenia na pokolenie,
• wsparcie trwałości i konkurencyjności FR z uwzględnieniem specyfiki ich działania,
• upowszechnienie wiedzy nt. sposobów pomiaru zysku ekonomicznego,
• wsparcie skutecznych procesów sukcesyjnych,
• wykorzystanie analizy ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych.

W każdym z 7 miast partnerskich powstanie komórka/stanowisko – LCK – umiejscowione przy jednej z instytucji miejskich oraz ciało konsultacyjne - "rada rozwoju firm rodzinnych". Zadaniem centrum będzie podejmowanie działań wspierających rozwój firm rodzinnych. Jednym z głównych zadań centrum będzie doprowadzenie do powołania "rady rozwoju firm rodzinnych", skupiającej przedsiębiorców rodzinnych i przedstawicieli instytucji publicznych wpływających na warunki ich funkcjonowania i rozwoju. Do udziału w radzie, poza przedstawicielami samorządowych jednostek organizacyjnych, zaproszeni zostaną lokalni przedstawiciele jednostek administracji rządowej (tj. US, Sanepid, Inspekcja Pracy, ZUS, KRUS), a także lokalnego środowiska gospodarczego. Efektem pracy rady będzie opracowanie założeń programu rozwoju firm rodzinnych i planu realizacji tego programu.

Więcej informacji o projekcie oraz o rekrutacji w załącznikach.

Informacji udziela:
Kinga Paciorek: 600-472-021, lck@firmyrodzinne.pl
Rafał Kunaszyk: 602-494-665,
rafal.kunaszyk@firmyrodzinne.pl