Wesprzyjmy „Dom Muzyki”
Stowarzyszenie Integracji „Dom Muzyki” zwróciło się do Zarządu ZMP o rozpropagowanie idei powstania „Domu Muzyki” i możliwości wsparcia finansowego ostatniego etapu budowy tego obiektu we wsi Ruda, ok. 25 km od centrum Warszawy.
Kultura
Dom_muzyki_1.jpg

„Dom Muzyki” ma być umiejscowiony we wsi Ruda (około 25 km od centrum Warszawy) na terenie XIX-wiecznego parku nad rzeką Mienia. Ta ważna dla świata kultury inwestycja jest obecnie zagrożona.

„Dom Muzyki”, będący odpowiednikiem „Domu Aktora” w Skolimowie, ma być miejscem do życia dla artystów muzyków poszkodowanych przez los, którzy ulegli wypadkom lub znaleźli się w sytuacji krytycznej. „Dom Muzyki” pozwoli walczyć z wykluczeniem społecznym i da pensjonariuszom szansę powrotu do normalnego życia.

Warto podkreślić, że „Dom Muzyki” jest przeznaczony dla artystów z całej Polski. Wsparcie przez JST tej inicjatywy to korzyści wynikające z braku wydatków z budżetu miasta czy gminy na działania wspierające mieszkańców, od zabezpieczenia lokalu komunalnego, po wsparcie socjalne i rehabilitację. Jeśli dana osoba, zamieszkująca w danej JST, będzie spełniać wszelkie wymagane kryteria przyjęcia do „Domu Muzyki”, staje się jego mieszkańcem, co powoduje automatyczne przejęcie odpowiedzialności ciążącej na samorządzie na Zarząd „Domu Muzyki”.

W tym roku jest planowane oficjalne otwarcie tego pierwszego w Europie integracyjnego domu pracy twórczej z niezbędnymi dla wielu ludzi terapiami. Dzięki specjalnym zespołom fachowców „Dom Muzyki” będzie organizował warsztaty artystyczne i indywidualne terapie dla pensjonariuszy. Warsztaty artystyczne będą polegały na przeprowadzeniu całych procesów twórczych , które mają prowadzić do utrwalenia w postaci dzieła z różnych dziedzin sztuki. W „Domu Muzyki” są przewidziane pracownie muzyczne, studio nagrań, pracownia plastyczna i fotograficzna. Do dyspozycji uczestników programów będą udostępnione gabinety fizyko- i psychoterapeutyczne.

Wszelkie poczynania „Domu Muzyki” będą skupione na integracji środowisk twórczych z osobami wybitnie uzdolnionymi oraz będących osobami z niepełnosprawnościami. Wyjątkowość „Domu Muzyki” będzie polegać również na kierowaniu swoich działań na rzecz osób z depresją, chorobą dwubiegunową afektywną oraz osobom, które przeszły początkowy proces leczenia uzależnień.

Wkład własny Stowarzyszenia pochodził z zorganizowanych (ponad 200 koncertów) akcji charytatywnych z udziałem najwybitniejszych artystów scen polskich.

Więcej informacji i możliwość złożenia darowizny na stronie - https://dommuzyki.org/

Zachęcamy także do obejrzenia filmów - https://youtu.be/F0JTwzYXJe4, https://youtu.be/AwI7LO0e9n4, https://www.youtube.com/watch?v=jSbAFCbQvOo


POZOSTAŁE ARTYKUŁY