Stowarzyszenie Integracji „Dom Muzyki” zwróciło się do Zarządu ZMP o rozpropagowanie idei powstania „Domu Muzyki” i możliwości wsparcia finansowego ostatniego etapu budowy tego obiektu we wsi Ruda, ok. 25 km od centrum Warszawy.

„Dom Muzyki” ma być umiejscowiony we wsi Ruda (około 25 km od centrum Warszawy) na terenie XIX-wiecznego parku nad rzeką Mienia. Ta ważna dla świata kultury inwestycja jest obecnie zagrożona.

„Dom Muzyki”, będący odpowiednikiem „Domu Aktora” w Skolimowie, ma być miejscem do życia dla artystów muzyków poszkodowanych przez los, którzy ulegli wypadkom lub znaleźli się w sytuacji krytycznej. „Dom Muzyki” pozwoli walczyć z wykluczeniem społecznym i da pensjonariuszom szansę powrotu do normalnego życia.

Warto podkreślić, że „Dom Muzyki” jest przeznaczony dla artystów z całej Polski. Wsparcie przez JST tej inicjatywy to korzyści wynikające z braku wydatków z budżetu miasta czy gminy na działania wspierające mieszkańców, od zabezpieczenia lokalu komunalnego, po wsparcie socjalne i rehabilitację. Jeśli dana osoba, zamieszkująca w danej JST, będzie spełniać wszelkie wymagane kryteria przyjęcia do „Domu Muzyki”, staje się jego mieszkańcem, co powoduje automatyczne przejęcie odpowiedzialności ciążącej na samorządzie na Zarząd „Domu Muzyki”.

W tym roku jest planowane oficjalne otwarcie tego pierwszego w Europie integracyjnego domu pracy twórczej z niezbędnymi dla wielu ludzi terapiami. Dzięki specjalnym zespołom fachowców „Dom Muzyki” będzie organizował warsztaty artystyczne i indywidualne terapie dla pensjonariuszy. Warsztaty artystyczne będą polegały na przeprowadzeniu całych procesów twórczych , które mają prowadzić do utrwalenia w postaci dzieła z różnych dziedzin sztuki. W „Domu Muzyki” są przewidziane pracownie muzyczne, studio nagrań, pracownia plastyczna i fotograficzna. Do dyspozycji uczestników programów będą udostępnione gabinety fizyko- i psychoterapeutyczne.

Wszelkie poczynania „Domu Muzyki” będą skupione na integracji środowisk twórczych z osobami wybitnie uzdolnionymi oraz będących osobami z niepełnosprawnościami. Wyjątkowość „Domu Muzyki” będzie polegać również na kierowaniu swoich działań na rzecz osób z depresją, chorobą dwubiegunową afektywną oraz osobom, które przeszły początkowy proces leczenia uzależnień.

Wkład własny Stowarzyszenia pochodził z zorganizowanych (ponad 200 koncertów) akcji charytatywnych z udziałem najwybitniejszych artystów scen polskich.

Więcej informacji i możliwość złożenia darowizny na stronie - https://dommuzyki.org/

Zachęcamy także do obejrzenia filmów - https://youtu.be/F0JTwzYXJe4, https://youtu.be/AwI7LO0e9n4, https://www.youtube.com/watch?v=jSbAFCbQvOo