Teren w rejonie Al. Jana Pawła II o powierzchni ok. 15 ha ma w przyszłości stać się nowym centrum miasta Tychy. Obecnie to niezagospodarowana, rozdzielona czteropasmową drogą wzdłuż wykopu kolejowego przestrzeń.

Jak ma wyglądać nowe centrum? O to kilka miesięcy temu zapytali mieszkańców urzędnicy.
- Większość miast mówi dzisiaj o rewitalizacji centrum. Takich miejsc, gdzie się dopiero buduje się centrum, tak naprawdę jest niewiele, a my mamy szansę żeby na kilkunastu hektarach zrobić coś od podstaw, co spełni oczekiwania wszystkich – mówi Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.

Swoje zdanie na temat tego, jak ma wyglądać nowe centrum oraz jakie ma pełnić funkcję mogli wyrazić mieszkańcy miasta. Z końcem stycznia zakończyło się zbieranie ankiet stanowiących pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania nowego centrum miasta Tychy. Wpłynęło 1606 ankiet.

- Dowiedzieliśmy się, jakie są potrzeby mieszkańców i mieszkanek wobec miasta, w jaki sposób je postrzegają i jak w nim funkcjonują oraz przede wszystkim, jakie mają wyobrażenie tej kluczowej przestrzeni, jaką jest centrum. Pozwoliło nam to dostosować założenia masterplanu do obecnych realiów oraz potrzeb mieszkańców i przyszłych pokoleń – mówi Michał Lorbiecki, Pełnomocnik prezydenta ds. nowego centrum miasta Tychy.

W ankietach mieszkańcy Tychów stawiali przede wszystkim na zieleń, wielofunkcyjne budynki oraz deklarowali chęć poruszania się po centrum pieszo.

- Budynki w nowym centrum miasta mają być wielofunkcyjne i dzięki różnorodnej ofercie centrum będzie miejscem dla wszystkich. Będzie miejsce na sklepy, kawiarnie, restauracje, puby, biura. Zabudowa będzie kształtowana w taki sposób, żeby nie przytłaczała, czyli miała „ludzką skalę”. Czerpiąc z tradycji miast europejskich będzie zwarta i pierzejowa, a centralną lokalizację w mieście zaakcentują najwyższe budynki – dodaje Michał Lorbiecki.

Będzie to obszar, po którym najwygodniej będzie się poruszać pieszo dzięki przyjaznej infrastrukturze, atrakcyjnej przestrzeni i przede wszystkim bliskości rozmaitych usług. Pomoże w tym sprawny transport zbiorowy w postaci trolejbusów, autobusów i kolei, a także wygodna i bezpieczna sieć dróg rowerowych.

Nowe centrum miasta Tychy to będzie przede wszystkim system tętniących życiem przestrzeni publicznych oparty na Osi Zielonej (główni projektanci miasta Hanna Adamczewska-Wejchert i Kazimierz Wejchert oparli kompozycję urbanistyczną nowego miasta na dwóch przecinających się tzw. elementach krystalizujących - Osi Zielonej - północ - południe oraz osi kolejowej wschód-zachód), łączącej północną i południową część miasta, a także odmienionej alei Jana Pawła II, która z tranzytowej arterii zmieni się w miejską ulicę.

- Prowadzić one będą do najważniejszego miejsca w centrum: dużego, zielonego i wielofunkcyjnego placu ogólnomiejskiego. Razem z deptakami i mniejszym placem łączyć się będą w sieć integrującą miasto miejscami spotkań, spędzania wolnego czasu, zabawy i odpoczynku - dodaje pełnomocnik.