Zakończyła się realizacja siedmiu propozycji projektów, które zgłosiła młodzież w ramach pilotażowego Młodzieżowego Budżetu Partycypacyjnego w Tychach. Zapowiedziano już kontynuację tej inicjatywy.

Pilotażowy Młodzieżowy Budżet Partycypacyjny w Tychach zakładał wprawdzie realizację trzech zwycięskich projektów, ale propozycje młodzieży były tak interesujące i pomysłowe, że prezydent miasta podjął decyzję o realizacji wszystkich. Młodzież będzie miała niebawem okazję, by po raz kolejny wykazać się kreatywnością, bo władze miasta już zapowiedziały kontynuacje budżetu partycypacyjnego dla młodzieży.

Pomysł „Szkolna oaza” polega na stworzeniu miejsca przyjaznego uczniom, miejsca wypoczynku i relaksu, w którym będą odbywały się m.in. wieczory literackie, wspólne oglądanie meczy, filmów, spotkania z ciekawymi gośćmi. Projekt obejmuje także założenie Klubu Dobrej Rozmowy.
Projekt „Kruczek inwestuje w zdrowie!" zakładał powstanie w liceum źródełka wody pitnej i zaaranżowanego wokół niego ogrodu wertykalnego..
Młodzież z Zespołu Szkół nr 2 przygotowała projekt: „Radio o wielu twarzach", który ma m.in. „odświeżyć” szkolny radiowęzeł. Poprzez radiowęzeł będą m.in ogłaszane komunikaty dotyczące wszystkich wydarzeń oraz konkursów miejskich przeznaczonych dla młodzieży.
Projekt „Szkoła sposób na poszerzenie horyzontów" ma pomóc młodzieży w dostępie do nowych materiałów dydaktycznych.
„Nowe, sportowe wyzwania na szare szkolne doznania” to z kolei pomysł, w ramach którego zakupiono sprzęt sportowy dla uczniów. Nowe szafki otrzymali z kolei uczniowie z Zespołu Szkół nr 7 im. Janusza Groszkowskiego.
W III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego postał projekt „KATHARSIS - aktywne emocje.

W grudniu w tyskiej Szkole Podstawowej nr 6 zorganizowano lekcje obywatelskie. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat partycypacji społecznej, funkcjonowania samorządów w Polsce oraz uczyli się jak skutecznie budować społeczeństwo obywatelskie.
- Była dyskusja o tym na czym polega budżet obywatelski, co oznacza trudne słowo partycypacja społeczna czy w jaki sposób najlepiej realizować swoje pomysły by dobrze służyły innym? Dzieci i młodzież wspólnie z nauczycielem stworzyli propozycje projektów do kolejnych edycji budżetu partycypacyjnego. Zajęcia miały charakter pilotażowy, a wypracowane wnioski posłużą do stworzenia miejskiego programu edukacji – mówi Krystyna Rumieniuch, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych UM Tychy.
Jak wskazują statystyki dziś młodzi ludzie rzadziej uczestniczą w polityce niż starsze pokolenia. Dlatego tak ważne jest obecnie rozwijanie kapitału społecznego i prowadzenie edukacji obywatelskiej.