Spotyka się Komisja Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP
Podręcznik „HiT2”, zdrowie psychiczne i telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie przemocy domowej – to tematy, o których na najbliższym posiedzeniu rozmawiać będą członkowie Komisji. Gościnią będzie Martyna Wojciechowska.
przemoc_domowa-unsplash.jpg
fot. Unsplash

Spotkanie odbędzie się 18 września br.

Dr Grzegorz Wrona przedstawi informacje na temat zmian w zapisach ustawy Przeciwdziałanie przemocy domowej, która weszła w życie w czerwcu tego roku. Zmiany polegają między innymi na zmianie jej tytułu z ustawy „o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” na ustawę o „przeciwdziałaniu przemocy domowej”. Zastąpiono definicję przemocy w rodzinie definicją przemocy domowej, której zakres pojęciowy został zmodyfikowany i będzie obejmował przemoc ekonomiczną oraz cyberprzemoc.

Wprowadzona regulacja wprowadza także definicję osoby doznającej przemocy domowej i świadka przemocy domowej oraz uznaje, że małoletniego, który był świadkiem takiej przemocy, należy traktować jako osobę doznającą przemocy domowej.

Ustawa wprowadza dodatkowe formy działań podejmowanych wobec osób stosujących przemoc domową - programy psychologiczno-terapeutyczne, których celem ma być powstrzymanie osoby stosującej przemoc domową przed dalszym jej stosowaniem oraz rozwijanie umiejętności samokontroli i rozwiązywania problemów bez stosowania przemocy.

Nowelizacja modyfikuje także procedurę „Niebieskie Karty".

Ponadto na swoim wrześniowym posiedzeniu Komisja przyjmie stanowisko w sprawie drugiej części podręcznika prof. Wojciecha Roszkowskiego „Historia i Teraźniejszość”. Znalazły się w nim m.in. tezy, że prawa człowieka, praktycznie nie są prawem, ale przywilejem, twierdzenia, że jedynie tradycyjna rodzina, miłość i zaangażowanie obojga rodziców zapewnia dzieciom prawidłowy rozwój i że homoseksualizm jest tworem kulturowym i w większości przypadków może podlegać terapii. Podręcznik prezentuje obraz migrantów jako młodych muzułmanów, agresywnych mężczyzn w wieku poborowym, szturmujących granice państw europejskich, a także informuje, że „Ekologizm” to zagrożenie i kult, że stężenie CO2 w atmosferze mogłoby być większe, a naukowcy wcale nie są przekonani co do zmiany klimatu. To wszystko sprawia, że członkowie Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP będą rozmawiać na temat książki i wypracują na jej temat stanowisko.

Komisja zajmie się także tematem promocji przez miasta informacji na temat telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111, prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Ministerstwo Edukacji i Nauki usunęło ze swojej strony informacje o tym telefonie, podjęło też kroki, by link do strony telefonu nie był zamieszczany w podręcznikach szkolnych. Tymczasem kryzys zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży narasta i niezbędne jest szerokie informowanie młodych ludzi o dostępnej pomocy. Pozbawienie dzieci informacji o numerze telefonu 116 111 to ryzyko, że ze swoimi problemami zostaną zupełnie same i stanowi działanie na ich szkodę.

Dlatego członkowie Komisji będą chcieli zachęcić do prowadzenia szerokiej kampanii informacyjnej o telefonie zaufania, w szczególności w szkołach, bibliotekach, miejskich ośrodkach sportu i rekreacji oraz instytucjach kultury.

Gościnią spotkania w części pt. „Młode głowy – otwarcie o zdrowiu psychicznym” będzie Martyna Wojciechowska. Przedstawi wnioski z raportu https://mlodeglowy.pl/wp-content/uploads/2023/04/MLODE-GLOWY.-Otwarcie-o-zdrowiu-psychicznym_-Raport-final.pdf


POZOSTAŁE ARTYKUŁY