GUS zachęca do samospisu i ogłasza konkurs na najbardziej cyfrową gminę Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. „Spisz się przez Internet i pomóż swojej gminie wygrać” – to hasło konkursu.

Zachęć swoich mieszkańców do udziału w konkursie!

Reprezentujesz gminę miejską, wiejską bądź miejsko-wiejską? Aktywnie promujesz ideę samospisu i stale zachęcasz osoby fizyczne zobowiązane do dokonania samospisu internetowego?

Weź udział w ogólnopolskim Konkursie Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Wystarczy zachęcić do tego rodzinę, przyjaciół i sąsiadów. W grupie siła. Im więcej mieszkańców dokona samospisu, tym większe szanse na zwycięstwo! Razem możecie spełnić obywatelski obowiązek i zdobyć wartościowe nagrody dla gminy.

Zgłoszenia gminy może dokonać tylko wójt (odpowiednio burmistrz lub prezydent miasta) lub osoba upoważniona przez włodarza gminy.

Zwycięzcom Konkursu, tj. jednej gminie w każdym województwie za zajęcie I miejsca, a łącznie 16 gminom w Polsce o najwyższym wskaźniku samospisu internetowego, zostaną przyznane nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego.

Na zgłoszenia gmin organizatorzy czekają do 30 września godz. 23.59.

Więcej informacji na temat konkursu


Dlaczego to takie ważne?

Na podstawie danych pochodzących ze Spisu, samorządy określają potrzeby lokalnych społeczności i sprawdzają, jakie inwestycje są niezbędne w danym mieście lub gminie. Wyniki Spisu są wykorzystywane przez miasta, by dopasować inwestycje do struktury społeczności lokalnej. Dzięki temu możemy wpływać na rozwój lokalnych społeczności i inwestycje w naszej okolicy.

Pierwszy Spis Powszechny na ziemiach polskich został przeprowadzony już w 1789 roku. W pierwszych edycjach informacja o strukturze wiekowej ludności była niedokładna - nie wszyscy znali swoją datę urodzenia!
Dziś udział w Spisie Powszechnym na szczęście jest dużo prostszy i można wziąć w nim udział bez wychodzenia z domu.

Główny Urząd Statystyczny co roku podaje dane o liczbie ludności w oparciu o przeprowadzone co 10 lat Narodowe Spisy Powszechne. To dzięki zebranym danym w spisach powszechnych możemy zweryfikować aktualny stan ludności w skali całego kraju w odniesieniu do każdej miejscowości, również Twojego miasta, Twojej miejscowości.