Ranking najbardziej obywatelskich miast Fundacji Schumana EUROPOLIS 2018 ogłoszony. Pierwsze miejsce zajął Sopot, który wyprzedził Warszawę i Rzeszów oraz znajdujące się tuż za nimi Poznań i Katowice.

W tegorocznym zestawieniu Europolis, po raz pierwszy od czterech lat, od kiedy Fundacja Schumana wydaje raporty o różnych obszarach funkcjonowania miast, to nie Warszawa zajęła najwyższą pozycję w zestawieniu. Najbardziej obywatelskim miastem w Polsce okazało się być najmniejsze z nich – Sopot (62,88 pkt na 100). Z zameldowanymi zaledwie 37 tysiącami osób, uzyskał najlepszy wynik w dwóch ściśle powiązanych ze sobą kategoriach: postaw obywatelskich i zaangażowania w życie publiczne. Skąd tak dobry wynik tego miasta?

- Aż jedna czwarta mieszkańców Sopotu działa aktywnie na rzecz społeczności lokalnej, a ponad połowa świadczy nieodpłatną pracę na rzecz potrzebujących – tłumaczy Rafał Dymek, dyrektor Fundacji Schumana – To rekord w skali kraju – dodaje.
Sopocianie są też bardzo zaangażowani w życie publiczne – jak wynika z raportu, najczęściej z mieszkańców wszystkich miast chodzą na manifestacje. Mają także duże zaufanie do sąsiadów i policji.

- Warto zwrócić uwagę, że dla tak społecznie nastawionych obywateli, otwarte są również władze Sopotu – zauważa Iga Kamocka, koordynatorka Europolis – Na ostatni budżet partycypacyjny w tym mieście przeznaczyły 5,3% wszystkich swoich wydatków – żaden inny samorząd w Polsce nie był tak hojny dla swoich mieszkańców.

Sopot wyprzedził Warszawę, która do tej pory zwyciężała we wszystkich rankingach Europolis o różnych obszarach funkcjonowania miast (Miasta uczące się – 2015 r., Miasta zrównoważone – 2016 r., Bezpieczne i otwarte miasta – 2017 r.).
Tym razem stolica zajęła drugie miejsce, z wynikiem 54,6 pkt.

Na podstawie mat. pras. Polska Fundacja im. Roberta Schumana.

Mieszkańcy Sopotu są bardzo aktywni. Niejednokrotnie swoje opinie i sądy wyrażają w gorących dyskusjach, ale zawsze na końcu tych dyskusji jest miasto. I dobro naszego miasta” – nie kryje radości Jacek Karnowski prezydent Sopotu.