Mieszkańcy wiedzą, że samorząd to oni, a nie urząd - mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. Portal Fakt24 pisze o akcji edukacyjnej polskich miast zrzeszonych w ZMP pt. "Sam urządzaj swoje miasto".

Badania CBOS pokazują, że działania samorządów pozytywnie ocenia 69 procent obywateli, działania prezydenta RP 63 proc., rząd 42 proc., a Sejm i Senat 29 proc.

Pozytywna ocena dla samorządów rośnie systematycznie od marca 2013 roku (wówczas było to 56 proc.). To oczywiste, że na takie postrzeganie samorządów wpływ ma wzrastający udział obywateli w życiu swoich miast i gmin. Tak jak przez lata władze samorządowe koncentrowały się na poprawie jakości zarządzania i nowych inwestycjach, teraz skupiają się na budowaniu dobrych relacji z mieszkańcami. Budżety partycypacyjne na dobre zadomowiły się w setkach miast i gmin. Ostatnio coraz częściej samorządy zapraszają mieszkańców do współpracy przy opracowaniu założeń planów zagospodarowania przestrzennego. Takie działania prowadzi np. w Dąbrowa Górnicza, Sopot, Łódź, Poznań, Bydgoszcz czy Gdańsk.

W maju miasta zrzeszone w Związku Miast Polskich podjęły wspólną akcję edukacyjną, w której zachęcają Polaków do zaangażowania się w samorządność. Kampania „SAM URZĄDZAJ SWOJE MIASTO” to pierwsza w Polsce wspólna inicjatywa samorządów lokalnych nawołująca do uczestniczenia w zarządzaniu swoimi miastami i kształtowania najbliższego otoczenia.

Mieszkańcy chcą współrządzić - rozmowa z prezydentem Lublina Krzysztofem Żukiem.