Mieszkańcy Rudy Śląskiej otrzymają przewodnik „Kolorowe podwórka. Mikro-rewitalizacja krok po kroku”. Ma on podnieść kompetencje mieszkańców, wspierać twórcze postawy i promować lokalne współdziałanie

10 października na jednym ze zrewitalizowanych podwórek w Rudzie Śląskiej przy ulicy Sienkiewicza 1 odbędzie się premiera przewodnika „Kolorowe podwórka. Mikro-rewitalizacja krok po kroku” – bezpłatnej publikacji dla przedstawicieli społeczności lokalnej. Jej celem jest podniesienie kompetencji mieszkańców, wsparcie postaw twórczych i promocja lokalnego współdziałania. Podczas spotkania przedstawione zostaną także dotychczasowe działania z zakresu rewitalizacji w Rudzie Śląskiej.

Przewodnik został stworzony przez Biuro ds. Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach i Zamek Cieszyn, a także Fundację Napraw Sobie Miasto.
Jego treść tworzona była starannie w interdyscyplinarnym środowisku instytucji, organizacji pozarządowych, ekspertów z dziedzin projektowania, architektury, a także w porozumieniu z aktywnymi obywatelami województwa śląskiego. Od czerwca do sierpnia przeprowadzone zostały 4 konsultacje społeczne we wszystkich subregionach województwa: w Kłobucku, Rydułtowach, Rudzie Śląskiej i Cieszynie.

Podczas premiery zostaną przedstawione główne założenia przewodnika, a także programu Śląskie 3.0. Oprócz tego poznamy program rewitalizacji, realizowany w Rudzie Śląskiej.