Radomsko z Piotrkowem Trybunalskim, Bełchatowem oraz gminami województwa łódzkiego stworzyły Miejski Obszar Funkcjonalny. Dzięki niemu będą mogły wspólnie starać się o zewnętrzne środki finansowe.

- W Miejskim Obszarze Funkcjonalnym widzimy dużą szansę dla rozwoju Radomska. Dzięki temu zacieśni się współpraca z bliskimi nam gminami, Bełchatowem i Piotrkowem Trybunalskim. Będziemy mogli realizować usługi społeczne wyższego rzędu, związanych z oświatą, kulturą, turystyką czy rozwojem komunikacji publicznej. Przystąpienie do MOF daje także nowe możliwości w takich dziedzinach, jak gospodarka odpadami czy inwestycji wodno-kanalizacyjnych – zauważa prezydent Radomska Jarosław Ferenc.

Podpisane porozumienie otwiera drogę do wspólnego starania się miast i gmin o środki z funduszy unijnych będących w dyspozycji województwa łódzkiego. Dla MOF-u przewidziano łącznie kwotę ponad 40 milionów euro. Kolejnym krokiem po podpisaniu porozumienia będzie ogłoszenie przetargu na przygotowanie zintegrowanej strategii inwestycji MOF.

W ramach współpracy wspierane będą przede wszystkim projekty z zakresu:

  • rozwoju zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny,
  • przywracania funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego,
  • poprawy stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta,
  • wspierania efektywności energetycznej oraz promowanie strategii niskoemisyjnych,
  • wzmacniania rozwoju funkcji symbolicznych, budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawy dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym.