ZMP zaprasza miasta do dyskusji nad projektem Krajowej Polityki Miejskiej podczas spotkania konsultacyjnego FRL oraz do nadsyłania uwag i opinii dotyczących projektu.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej skierowało do konsultacji społecznych projekt Krajowej Polityki Miejskiej. Przedstawiciele wielu miast oraz Związku Miast Polskich uczestniczyli w pracach zespołów merytorycznych, które przygotowywały materiały wyjściowe do opracowania projektu. Robocza wersja projektu jeszcze przed jej opublikowaniem została wstępnie zaopiniowana przez Zarząd Związku (opinia dostępna na naszej stronie internetowej tutaj).

Zarząd ustosunkuje się ponownie do oficjalnie opublikowanego projektu na swoim posiedzeniu w dniu 21 stycznia br. we Włocławku. Pragniemy, by ostateczna opinia Zarządu jak najlepiej wyrażała stanowiska naszych miast. Dlatego prosimy, byście Państwo, kierując swoje uwagi i propozycje do Ministerstwa, zechcieli wysłać je nam do wiadomości, najpóźniej do dnia 19 bm. włącznie.

Wykorzystując wypracowaną w ostatnich dwóch latach formułę Forum Rozwoju Lokalnego – chcąc umożliwić przedstawicielom miast również wymianę opinii i dyskusję – ZMP zaprasza na specjalną edycję Forum, poświęconą projektowi KPM.

Spotkanie online odbędzie się w piątek, 14 stycznia br. w godz. od 10:00 do 12:00.
Uprzejmie prosimy o rejestrację swojego udziału w spotkaniu konsultacyjnym poprzez formularz internetowy: https://zwiazekmiastpolskich.clickmeeting.com/spotkanie-frl-kpm/register

Podczas spotkania dyrektor Wiktoria Saganowska z MFiPR zaprezentuje ogólne założenia projektu aktualizacji KPM, po czym prowadzący spotkanie ze studia w Poznaniu Ryszard Grobelny i Andrzej Porawski przytoczą główne punkty wstępnej opinii Zarządu ZMP.

Zapraszamy do wypowiedzi na temat projektu KPM. Prosimy jedynie o zgłoszenie zamiaru wzięcia udziału w dyskusji podczas spotkania, poprzez kliknięcie tego linku i wypełnienie krótkiego formularza online. Biorąc pod uwagę wyznaczony czas trwania naszego spotkania i spodziewaną liczbę innych osób chętnych do zabrania głosu, prosimy o ograniczenie czasu wystąpienia do maksimum 5 minut.

Projekt aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej jest dostępny na naszej stronie internetowej tutaj.