Rozpoczęła się kolejna faza tzw. projektu predefiniowanego. Jego celem jest wzmocnienie rozwoju średnich i małych miast w Polsce w ramach Programu „Rozwój lokalny”. Doradcy ZMP rozjechali się do miast

Jak doradzać gospodarzom i mieszkańcom miast w wypracowaniu nowych strategii rozwoju, adekwatnych do potrzeb i zdiagnozowanych problemów? Jak zorganizować wspólną pracę wielu interesariuszy? Jak profesjonalnie ocenić sytuację społeczną, gospodarczą miasta? O tym dyskutowano 29 stycznia w Jarosławiu, a w kolejnych dniach w Nisku i Biłgoraju. 

Włodarze miast oraz ich współpracownicy poznali zasady określania interesariuszy oraz narzędzia analitycznego Monitoringu Rozwoju Lokalnego. Doradcy pracujący dla tych miast, Marek Gabzdyl, Kamil Niklewicz i Krzysztof Markiel nie tylko prezentowali metody pracy w II etapie Programu „Rozwój lokalny", ale i poznawali kluczowe problemy i sukcesy miast, miejsca planowanych inwestycji oraz relacje samorządu z mieszkańcami, w tym zwłaszcza z osobami z niepełnosprawnościami. Jedną z najważniejszych kwestii do rozwiązywania w tych miastach są wszelkie sprawy jakości środowiska naturalnego, w tym zwłaszcza powietrza. 


Program „Rozwój lokalny”

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jeszcze w grudniu opublikowało informację o wyborze wniosków (zarysów projektów) do II etapu naboru w ramach Programu „Rozwój lokalny”. Przypomnijmy, że łącznie podczas naboru do programu wpłynęło 213 zarysów projektów. Zgodnie z postanowieniami pkt. 11.1 Regulaminu naboru i wyboru projektów w ramach Programu „Rozwój lokalny”, Komitet ds. Wyboru Projektów na podstawie rekomendacji ekspertów oceniających podjął decyzję o wyborze 54 zarysów projektów do II etapu naboru oraz umieszczeniu 13 zarysów projektów na liście rezerwowej. 36 projektów spośród zakwalifikowanych 54 złożyły miasta należące do Związku Miast Polskich.

Kolejna faza programu

Dla 54 miast – wnioskodawców wybranych do kolejnego etapu - rozpoczął się okres intensywnej pracy nad przygotowaniem kompletnej propozycji projektu (wraz z Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego) przy kompleksowym wsparciu ze strony ekspertów Związku Miast Polskich oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Czas trwania tej fazy będzie uzależniony od tempa prac wnioskodawców i przebiegu współpracy z ekspertami (doradcami). Potrwa ona minimum 6 miesięcy.

Zespół doradców miast

Związek Miast Polskich - w ramach Programu „Rozwój lokalny” – w projekcie predefiniowanym zbudował po raz pierwszy w Polsce tak duży, zróżnicowany obszarowo i kompetencyjnie zespół doradców miast. Program Przygotowawczy dla doradców miast został zrealizowany w oparciu o zasadę wykorzystania różnorodności doświadczeń i kompetencji całego zespołu doradców miast i doradców strategicznych. To jedyna taka inicjatywa w Polsce, w której 65 osób dzieliło się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami na rzecz wzmocnienia rozwoju średnich i małych miast.

Doradcy miast Związku Miast Polskich, którzy przez ostatnie miesiące pogłębiali swoją wiedzę i wymieniali się doświadczeniami, obecnie z efektami swojej pracy udali się do miast, które zakwalifikowały się do II etapu Programu „Rozwój lokalny”.

Więcej informacji o realizacji Programu „Rozwój lokalny” oraz projektu predefiniowanego - tutaj.