Z inicjatywy Związku Miast Polskich 30 lipca br. odbędzie się spotkanie poświęcone planom realizacji Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030 oraz inwestycjom drogowym w kolejnych latach.

W dniu 30 lipca br. o godzinie 11.00 z inicjatywy Związku Miast Polskich w resorcie infrastruktury odbędzie się spotkanie poświęcone planom realizacji Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030, jak i również dalszym planom realizacji obwodnic na drogach krajowych wykraczających poza horyzont czasowy Programu. 

ZMP wskazywał bowiem na potrzebę wyjaśnienia przyczyn kwalifikowania bądź niekwalifikowania poszczególnych obwodnic to Programu, możliwości zmian w tym zakresie, sytuacji projektów umieszczonych na liście rezerwowej oraz potencjalnych kolejnych obwodnic, które zdaniem samorządów terytorialnych powinny zostać zrealizowane w nieodległej przyszłości.

W spotkaniu tym weźmie udział Rafał Weber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz osoby odpowiedzialne w resorcie za przygotowanie i realizację Programu budowy 100 obwodnic.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli miast do zgłaszania się do udziału w tym spotkaniu. Zwróciliśmy się do Ministra Infrastruktury z prośbą, aby mogło się ono odbyć w trybie „hybrydowym”, to jest z możliwością bezpośredniego udziału w spotkaniu w siedzibie resortu oraz pośredniego, poprzez uczestnictwo w wideokonferencji.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu, pocztą elektroniczną na adres marta.rakowicz@zmp.poznan.pl najpóźniej do godziny 10.00 w dniu 29 lipca br.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Markiem Wójcikiem, pełnomocnikiem Zarządu ZMP ds. legislacyjnych, nr tel.: 600 401 441, mail: mw@zmp.poznan.pl.