Związek Miast Polskich zaprasza miasta do wyrażenia swoich oczekiwań wobec tworzonej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Krajowej Polityki Miejskiej 2030.

Serdecznie zapraszamy Państwa, specjalistów i praktyków odpowiedzialnych za funkcjonowanie i rozwój miast w rożnych jego dziedzinach na poziomie lokalnym, do wypełnienia ankiety, w której mogą Państwo wyrazić swoje oczekiwania wobec tworzonej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Krajowej Polityki Miejskiej 2030. Założenia KPM 2030 wysłaliśmy do miast przed Zgromadzeniem Ogólnym Związku. Są też dostępne na naszej stronie internetowej.

Państwa odpowiedzi zostaną wykorzystane w debacie nad kształtem polityki miejskiej, między innymi w trakcie najbliższych dwóch Forów Rozwoju Lokalnego (najbliższe 8 kwietnia br.) oraz do sformułowania postulatów ZMP w tym zakresie.

Pierwsza część ankiety składa się z 6 sekcji, w których pytamy o wyzwania, kierunki działań oraz pożądane regulacje prawne w następujących zakresach tematycznych:

  1. kształtowania przestrzeni,
  2. gospodarki i rynku pracy,
  3. transportu i mobilności miejskiej,
  4. mieszkalnictwa i polityki społecznej,
  5. środowiska i adaptacji do zmian klimatu oraz
  6. zarządzania i finansów publicznych.

Druga część ankiety składa się z trzech pytań ogólnych dotyczących Państwa propozycji w zakresie:

  1. wzmacniania wiedzy i współpracy,
  2. mechanizmów finansowania oraz
  3. mechanizmów zarządzania realizacją KPM.

Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania, a z każdego z miast można nadesłać więcej niż 1 odpowiedź. Zapraszamy do udzielania odpowiedzi specjalistów z różnych dziedzin i wydziałów urzędów miast.

Ankieta „Postulaty miast do Krajowej Polityki Miejskiej 2030”

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 23 kwietnia br.