ZMP planuje skierowanie wspólnie z innymi korporacjami samorządowymi apelu do rządu o objęcie pakietem osłonowym przedsiębiorstw komunalnych świadczących podstawowe usługi życiowe na rzecz mieszkańców

Podwyżki cen gazu i energii elektrycznej dotykają przedsiębiorstwa komunalne, które świadczą usługi dla mieszkańców. Wyższe rachunki zapłacimy za wodę, ścieki, komunikację publiczną i inne usługi komunalne. Zapłacą szpitale, przychodnie, szkoły, przedszkola, domy kultury, miejskie obiekty sportowe.

Związek Miast Polskich zaprosił miasta członkowskie do udziału w ankiecie. Prosiliśmy o podanie informacji na temat wysokości podwyżek cen energii elektrycznej i gazu w miastach.

Odpowiedzi miasta przesyłały do 7 stycznia br.