Korporacje samorządowe proszą premiera RP Mateusza Morawieckiego o pilne spotkanie. Niepokoją ich m.in. propozycje zmian w systemie podatkowym, które zmniejszą dochody samorządów.

Prośbę o spotkanie do premiera Mateusza Morawickiego skierowali szefowie sześciu korporacji samorządowych: Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich, Tadeusz Truskolaski, prezes Unii Metropolii Polskich; Andrzej Płonka, prezes Związku Powiatów Polskich; Krzysztof Iwaniuk, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP; Artur Tusiński, prezes Unii Miasteczek Polskich; Olgierd Geblewicz, prezes Związku Województw RP.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów (…) uszczerbek w dochodach sektora finansów publicznych wyniesie około 10,5 mld zł. Tylko w jednostkach samorządu terytorialnego ubytek wpływów z podatku PIT to około 5,2 mld zł – czytamy w liście do premiera.

Jak podkreślają samorządowcy, zapowiedzi obniżki PIT zmniejszają obciążenia finansowe mieszkańców, ale jednoceśnie ograniczają samorządom możliwości realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnych społeczności. Korporacje samorządowe domagają się włączenia w prace nad zmianami w systemie podatkowym i uwzględnienia ich opinii.

W liście do szefa rządu samorządowcy zwracają także uwagę na zbyt niską subwencję oświatową, która nie pokrywa wzrostu kosztów wynagrodzeń nauczycieli.