Prezydent Piotr Głowski podpisał list intencyjny deklarujący chęć współpracy w ramach projektu „Miasto Piła z nową energią!” W projekcie chodzi wykorzystaniem potencjału zasobów lotniska w Pile.

List podpisali także Leszek Orzechowski – prezes zarządu reprezentujący Space in More oraz Thor Fanndal – dyrektor reprezentujący Space Iceland. 

Projekt ma być finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu „Rozwój Lokalny”. 

Niniejsza inicjatywa dotyczyć będzie współpracy w zakresie popularyzacji, edukacji i nauki w tematyce lotnictwa oraz badań kosmicznych, z wykorzystaniem potencjału zasobów lotniska w Pile.