MPWiK w Piekarach Śląskich jest pierwszym w Polsce, które wprowadziło na miejską skalę system zbierania danych z wodomierzy oparty na komunikacji bezprzewodowej dalekiego zasięgu.

Piekarskie MPWiK w 2019 roku zakończyło wymianę prawie 6,5 tysiąca wodomierzy. Dzięki temu u głównych odbiorców (czyli właścicieli i zarządców nieruchomości) są już wyłącznie wodomierze ze specjalistyczną radiową nakładką. Nakładka na bieżąco monitoruje przepływ wody i raz na dobę przesyła dane (dla bezpieczeństwa zaszyfrowane) do serwera. Aby przesył informacji nie podlegał żadnym zakłóceniom, zamontowano w całym mieście 15 anten i dodatkowe wzmacniacze sygnału.

Jak zapewnia Marek Tokarz, prezes piekarskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, system oparty na nadajnikach radiowych jest pewniejszy i wydajniejszy w działaniu. Wśród jego plusów można wymienić: możliwość znaczącego ograniczenie strat wody i dokładniejsze szacowanie jej zakupu.

Kolejną korzyścią płynącą z nowoczesnego systemu odczytu i przesyłu danych, jest możliwość wprowadzenia e-bok, czyli elektronicznego biura obsługi klienta. Uruchomione ono zostało na przełomie roku 2019 i 2020. Piekarzanie mogą (po rejestracji) otrzymać elektroniczną fakturę i, także elektronicznie, szybko ją zapłacić. – Wiemy, że wielu klientów oczekiwało takiego ułatwienia już od dawna – mówi Marek Tokarz.

Papierowe rachunki stały się zbędne, choć na początkowym etapie wdrażania e-bok inkasenci jeszcze je nadal będą roznosić dla tych odbiorców, którzy nie skorzystają z usługi.