Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej, Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, a także Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa powołały do życia klaster energetyczny.

Celem utworzenia klastra energetycznego pod nazwą "Efektywny i innowacyjny energetycznie Otwock" jest wzajemna współpraca i wsparcie jego członków w zakresie szeroko rozumianej działalności związanej z branżą energetyczną. Kooperacja w ramach klastra będzie odbywała się poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń, ale też wspólne działania w zakresie pozyskiwania energii po jak najkorzystniejszych cenach.

- Dzisiejsze porozumienie zawarte pomiędzy dwoma otwockimi spółkami oraz Otwocką Spółdzielnią Mieszkaniową to zaczątek otwockiej grupy zakupowej, której powołanie zapowiadałem już w czasie kampanii. Dzięki temu możliwe będzie obniżenie cen zakupu usług i towarów, a zwłaszcza energii, a także ujednolicenie procedur przetargowych - komentuje podpisanie porozumienia prezydent miasta Jarosław Margielski.

Do klastra energetycznego będą mogły również być dołączane inne podmioty. Dzięki temu Miasto Otwock, korzystając z zakupu hurtowych cen energii, będzie płacić dużo mniej m.in. za prąd konieczny do oświetlenia ulic. Rozszerzenie grupy zapowiada prezydent Margielski.