Blisko 9 mln zł dofinansowania na modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej na terenie miasta pozyskał ambitny ostrowski projekt Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Głównym celem tego szerokiego projektu jest efektywna dystrybucja ciepła.

- To kolejny ambitny ostrowski projekt Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego z wielomilionowym zewnętrznym dofinansowaniem. Tym razem w ważnym i perspektywicznym obszarze miejskiego ciepłownictwa. Rozwój naszej sieci cieplnej to nowe możliwości dla mieszkańców i kolejny element wspólnej lokalnej troski o powietrze i środowisko – podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Projekt modernizacji i rozwoju ostrowskiego systemu dystrybucji ciepła razem z równolegle realizowaną budową nowoczesnej kogeneracji gazowej tworzy spójną całość i zintegrowany proces w ramach wielowymiarowego projektu Ostrowskiego Rynku Energetycznego. Pozyskane w ubiegłym roku dofinansowanie na część związaną z kogeneracją to dodatkowe 7,5 mln złotych z NFOŚiGW.

- Realizacja tak dużego projektu związanego z rozwojem ostrowskiej sieci ciepłowniczej to kolejny znaczący element konsekwentnie prowadzonego procesu dekarbonizacji miasta, czyli odchodzenia od węgla na rzecz innych źródeł energii. Od 2019 roku ostrowski system ciepłowniczy już jest efektywny energetycznie. Na jego dalszy rozwój w ostatnich miesiącach pozyskaliśmy z NFOŚiGW łącznie ponad 16 mln zł – zaznacza Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego.

Głównym celem projektu, polegającego na modernizacji i rozbudowie ostrowskiej sieci ciepłowniczej, jest likwidacja lokalnych, indywidualnych i zbiorowych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, w tym źródeł tzw. niskiej emisji, zmniejszenie strat przesyłowych na sieci i likwidacja węzła grupowego, zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza. Realizacja projektu przyczyni się, do znacznej redukcji strat ciepła na przesyle, zmniejszeniu ilości zużywanego paliwa, a tym samym zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery (CO2, NOx, SO2, pył, w tym PM10).