Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Województwo Małopolskie zapraszają na XI Ogólnopolskie Forum Pełnomocników JST ds. organizacji pozarządowych.

Sieć Wspierania Organizacji pozarządowych SPLOT, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Województwo Małopolskie zapraszają na XI Ogólnopolskie Forum Pełnomocników JST ds. organizacji pozarządowych.

Tym razem Forum odbędzie się 26 września w Krakowie, w Małopolskim Ogrodzie Sztuki (ul. Rajska 12).

Obecny rok obfituje w ważne wydarzenia samorządowe – z perspektywy zadań Pełnomocników ds. współpracy jest nim również 15-lecie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UDPPiW).
Podsumowaniu jej dorobku, ale także omówieniu zapowiadanych przez rząd zmian w rozporządzeniu do ustawy poświęcona będzie pierwsza część Forum. Organizatorzy szczególnie podkreślają udział w tej części Forum Wojciecha Kaczmarczyka, Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności, który zaprezentuje planowane zmiany w zakresie ustawy o działalności pożytku publicznego.
W drugiej części uczestnicy zaproszeni zostaną do warsztatowych konsultacji projektu zmian rozporządzenia do UDPPW, ponadto przedstawione zostaną propozycje współpracy kierowane do jednostek samorządu terytorialnego ze strony organizacji pozarządowych.

W załączniku znajdą Państwo zaproszenie wraz programem.

Zapisy przyjmowane są do 20 września poprzez formularz rekrutacyjny dostępny pod linkiem: bit.ly/FORUM_PEŁNOMOCNIKÓW

Ewentualne pytania dotyczące uczestnictwa prosimy kierować do Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, tel.12 412 15 24, e-mail: olga.glinska@bis-krakow.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.