Podczas pierwszej wizyty studyjnej w Skien i Telemarku norwescy samorządowcy dzielili się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami z 19-osobową grupą doradców miast w projekcie predefiniowanym.

Od 26 do 28 sierpnia 2019 r. trwała wizyta studyjna dla doradców w ramach projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju”, który jest realizowany przez Związek Miast Polskich (lider projektu predefiniowanego) wraz z Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Instytutem Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR).

Uczestnicy mogli poznać organizację gminy Skien (55 tysięcy mieszkańców), wyzwania i możliwości, tzw. model Skien (przeciwdziałanie szarej strefie), a także jak wygląda współpraca samorządowa w regionie Grenland, w skład wchodzą gminy: Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø, Drangedal i Siljan. Przedstawiciele magistratu tego piętnastego co do wielkości miasta w Norwegii omawiali też m.in. rozwój centrum miasta, realizowane programy i strategie współpracy z biznesem, mieszkańcami i inwestorami oraz sposoby na przyciągania inwestorów.

Podczas spotkania w Instytucie Badawczym Telemark (Telemarksforskning) norwescy eksperci zaprezentowali m.in. badania nad rozwojem regionalnym koncentrujące się na określeniu podstawowych czynników stojących za wzrostem regionalnym. 

Doradcy miast mieli również okazję poznać szczegóły (np. w dziedzinie planowania przestrzennego) dotyczące procesu łączenia gmin, na przykładzie gmina Bø (6600 mieszkańców), która 1 stycznia 2020 roku połączy się z gminą Sauherad i stworzy nową gminę Midt-Telemark. W wyniku tego zainicjowanego przez norweski rząd i parlament dobrowolnego działania zmierzającego do zmniejszenia się liczby gmin, w przyszłym roku z 422 gmin w Norwegii będzie 356, a z 18 powiatów/okręgów - 11. 

Więcej w następnym „Samorządzie Miejskim” nr 8/263.

(JP)