W miastach wybranych do II etapu programu „Rozwój lokalny” trwają prace nad przygotowaniem wniosku z pomocą doradców ZMP - warsztaty, mapowanie interesariuszy oraz tworzenie nowej ścieżki rozwoju.

W Nakle nad Notecią zorganizowano 11 lutego warsztaty dla trzydziestu osób, na którym omówiono pozycję konkurencyjną miasta, zaprezentowano wyniki analizy realizacji strategii rozwoju miasta i dokonano wyboru kluczowych interesariuszy koniecznych do zaangażowania na kluczowym etapie diagnozy – wnioskowania i określenia nowej ścieżki rozwoju.

W sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią, odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe z Zespołem Kluczowych Specjalistów ds. przygotowania projektu działań rozwojowych Gminy Nakło nad Notecią w II etapie konkursu, organizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach programu „Rozwój lokalny”. Spotkanie zostało poprowadzone przez eksperta z Związku Miast Polskich, Jakuba Jaźwiec oraz przez Zespół Roboczy.

Po krótkim omówieniu harmonogramu działań do zrealizowania w ramach projektu, przedstawiono wyniki raportu oceny rozwoju miasta oraz ocenę realizacji celów strategicznych miasta. Następnie Zespół Kluczowych Specjalistów wypracował wstępne wnioski do diagnozy miasta oraz wybrał i dokonał oceny interesariuszy, którzy zostaną zaproszeni do współrealizacji późniejszych działań projektu.

Ostatnim punktem spotkania było omówienie ankiety dotyczącej potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, jednostek podległych i spółek gminnych.

W Grajewie także trwają przygotowania do złożenia wniosku pn. „Grajewo - miasto efektywnie zarządzane i przyjazne mieszkańcom" w ramach Programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Odbywają się już trzecie warsztaty pn. Doradztwo ZMP dla miast w II etapie konkursu.

Podobnie jest w Urzędzie Miejskim w Żarach, gdzie również toczą się prace nad przygotowaniem Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planu Rozwoju Instytucjonalnego, będących częścią kompletnej propozycji projektu „Żary, tu chcę żyć!!!”. 

W procesie tworzenia nowej ścieżki rozwoju miasta miasto wspierają doradcy miejscy ze Związku Miast Polskich. 12 lutego 2020 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach prowadzone były rozmowy z przedstawicielami miejskich jednostek organizacyjnych.