Przedstawiamy informację o najważniejszych przedsięwzięcia realizowanych przez Związek Miast Polskich w okresie od 1 stycznia do 17 listopada 2020 roku.

Priorytetami działalności Związku, zaplanowanymi na rok 2020, były pierwotnie:

  • działania legislacyjne, w tym z wykorzystaniem inicjatyw legislacyjnych Senatu,
  • realizacja projektów, w tym adresowanych do miast średnich i małych,
  • budowa Forum Rozwoju Lokalnego - platformy narzędzi i wiedzy, ułatwiających miastom prowadzenie polityki rozwoju,
  • konsolidacja miast członkowskich wokół priorytetów – kampanie informacyjne i budowanie relacji umacniających Związek.

Ważnymi punktami w tym planie były:

  • Zgromadzenie Ogólne Związku we Wrocławiu, 5-6 marca,
  • wiosenna ofensywa legislacyjna w Senacie,
  • 30-lecie reformy samorządowej i pierwszych wolnych wyborów do rad gmin w 1990 roku,
  • jesienny Kongres Polityki Miejskiej oraz Kongres Organizacji Pozarządowych.

Jak dziś wiadomo, plan ten od połowy marca uległ całkowitemu przeobrażeniu, ponieważ trzeba było zmierzyć się z pandemią koronawirusa – wyzwaniem, które trwa do dziś i zmusiło nas do podjęcia nieplanowanych i nieprzygotowanych wcześniej działań oraz do rewizji wcześniejszych zamierzeń.

Działania legislacyjne podczas pandemii okazały się szczególnym wyzwaniem – projekty ustaw „COVID-owych” pojawiały się w trybie nagłym, a ich opiniowanie na odległość było bardzo utrud­nione, tylko za pośrednictwem Senatu, gdyż w Sejmie projekty przechodziły całą procedurę w ciągu kilku godzin. Bardzo szybko pojawił się kolejny nieprzewidziany problem – przygotowania do wy­borów prezydenckich, które w stanie epidemii były niewykonalne w ogłoszonym terminie. Zma­ganiom w tej sprawie towarzyszyły gorączkowe machinacje legislacyjne i organizacyjne, z udzia­łem administracji rządowej oraz Poczty Polskiej.

W tych niecodziennych warunkach Zarząd Związku szybko i sprawnie opiniował zdalnie projekty i rea­gował na sytuacje, a Biuro, pracując online, organizowało niezbędne materiały i opinie prawne niejednokrotnie w ciągu kilku godzin.

Pełna informacja o najważniejszych przedsięwzięcia realizowanych przez Związek Miast Polskich w okresie od 1 stycznia do 17 listopada 2020 r. w załączeniu.