Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza organizuje II Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd. W tym roku doszła nowa kategoria związana z ciepłownictwem.

Konkurs na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd organizuje Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Organizatorzy podkreślają, że konkurs jest bezpłatny dla uczestników, tzn. gminy na żadnym etapie nie wnoszą opłat. Partnerami i sponsorami w tym roku są Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego i PGE Obrót S.A. Zgłoszenia będzie oceniać kapituła złożona z naukowców z różnych ośrodków, ekspertów branżowych oraz dziennikarzy. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi podczas VII Konferencji „Bezpieczeństwo Energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbędzie się 12 września 2022 roku na Politechnice Rzeszowskiej.

- Wiele samorządów podejmuje bardzo ciekawe inicjatywy dotyczące efektywności energetycznej, zeroemisyjności lub organizuje bardzo udane akcje edukacyjne – mówi dr inż. Sławomir Stec, koordynator konkursu. - Efekty tych przedsięwzięć warto upowszechniać. Dlatego chcemy najlepsze przykłady takich przedsięwzięć nagrodzić i promować.

- Transformacja energetyczna to proces nieuchronny, a włączać w nią muszą się nie tylko rządy czy duże koncerny. Od dłuższego czasu w Instytucie Polityki Energetycznej stoimy na stanowisku, że transformacja energetyczna nie powiedzie się bez zaangażowania w nią samorządów – mówi dr hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowskiej i prezes IPE. - Włodarze samorządów muszą mieć świadomość, że za kilka lat będą oceniani już nie za przysłowiowe utrzymanie dróg, ale za oszczędzanie energii w instytucjach publicznych czy tworzenie warunków do tego, by zarówno firmy, jak i mieszkańcy płacili jak najniższe rachunki za prąd.

Tegoroczna edycja Konkursu składa się z dwóch, niezależnych od siebie kategorii. W kategorii I – podobnie jak rok temu, będzie wybierany Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd gminy w Polsce. Oceniane będą przedsięwzięcia, inicjatywy, projekty i zadania (a także ich rezultaty), które zrealizowane były w 2021 roku i przyczyniły się do realizacji założeń polityki klimatyczno-energetycznej w trzech obszarach:
- Inwestycja Roku z zakresu budownictwa;
- Inwestycja Roku z zakresu transportu;
- Akcja Społeczna Roku, przyczyniająca się do podnoszenia wiedzy i świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej.

Zgłoszenie mogą mieć charakter innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych, ekologicznych, marketingowych, społecznych, publicznych itp.

To, co różni tę edycję od poprzedniej, to nowa kategoria pn.: Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa.

- Konkurs jest ciekawą inicjatywą, propagującą transformację energetyczną, na czym nam zależy - mówi Cezariusz Lesisz, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., która w tym roku jest partnerem strategicznym. - Chcemy także zachęcić samorządy do inwestycji w nowoczesne ciepłownictwo. A temu ma służyć kategoria „Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa”.

Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa dostanie oprócz dyplomu i statuetki, nagrodę w postaci zaproszenia do realizacji przedsięwzięcia tj. procesu inwestycyjnego dla wybranej ciepłowni w oparciu o instrument ELENA bez kosztów wejściowych – tj. gmina nie ponosi kosztów przygotowania dokumentacji inwestycyjnej do transformacji energetycznej ciepłowni (SIWZ, studium wykonalności, doradztwo inwestycyjne) pod warunkiem akceptacji i spełnienia warunków wymaganych do udzielenia wsparcia w ramach unijnego instrumentu ELENA.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą poprzez elektroniczny formularz dostępny pod adresem: https://tiny.pl/whdp7 do 8 sierpnia br. włącznie. Szczegóły Konkursu dostępne są na stronie internetowej, pod adresem: https://www.instytutpe.pl/konkursjst-ii/

Konkurs został objęty patronatem honorowym przez: Marszałków następujących województw: Dolnośląskiego, Lubelskiego, Lubuskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego

***

Instytut Polityki Energetycznej im I. Łukasiewicza w Rzeszowie to powstały w 2015 r. niezależny think tank grupujący ekspertów zajmujących się energetyką. Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą, ekspercką, propaguje naukę i wiedzę o polityce energetycznej. Instytut wydaje analizy, raporty, książki czy anglojęzyczne czasopismo naukowe Energy Policy Studies.

Kontakt dla mediów: dr Jolanta Stec-Rusiecka, e-mail: jrusiecka@instytutpe.pl

Kontakt dla podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie : dr inż. Sławomir Stec,
kom. 737 880 769; e-mail: sstec@instytutpe.pl