Zakończono pracę nad wnioskiem aplikacyjnym pt. „Silna Marka Mrągowo” do Programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Funduszy Norweskich i EOG 2014 – 2021.

- Podjęliśmy strategiczną decyzję, by Plan Rozwoju Lokalnego i Plan Rozwoju Instytucjonalnego przygotować samodzielnie przy wsparciu oferowanym w ramach projektu świadczonego przez Ministerstwo i Związek Miast Polskich. Pierwszy raz w historii Miasta, tak ważny dokument został opracowany przez Zespół Miejski złożony nie tylko z pracowników samorządowych, ale przede wszystkim z zaangażowanych mieszkańców reprezentujących różne grupy społeczne (przedsiębiorców, społeczników, seniorów i młodzież). Za pracę nad wnioskiem bardzo wszystkim dziękuję! Mam nadzieję, że przy okazji wspólnego tworzenia wniosku rozpoczniemy rozwój współpracy z mieszkańcami i włączymy ich w kluczowy proces zarządzania Miastem. Zależy mi, by Silna Marka Mrągowo oznaczała, że wszyscy Mrągowianie i turyści, doświadczają wysokiej jakości życia w naszym mieście - mówi burmistrz Mrągowa, dr hab. Stanisław Bułajewski.

Wyniki będą znane za pół roku. Docelowo dofinansowanie otrzyma około 15 miast, które dostaną wsparcie na realizację projektu od 3 mln euro do 10 mln euro. Wkład własny nie jest wymagany, więc dofinansowanie może sięgnąć nawet 100%.

Jaki pomysł władze miasta chcą zrealizować, jeśli uda im się ostatecznie zakwalifikować do programu? Burmistrz wymienia trzy. Pierwszym jest nawiązanie do przedwojennej tradycji uzdrowiska, aby uruchomić całoroczną turystykę kurortową. Drugim jest wzmocnienie działań proekologicznych: eliminacji niskiej emisji, zmniejszenia presji transportu w centrum, redukcji zużycia opakowań i odpadów. Trzeci to wykreowanie w rejonie Placu Kajki centrum z nowymi funkcjami kulturalno-rozrywkowymi, gdzie skupiać się będzie aktywność turystów i mieszkańców.