Stowarzyszenie Arteria i Związek Miast Polskich zapraszają na kolejne webinarium tematyczne w ramach spotkań poświęconych realizacji praw człowieka na poziomie lokalnym. Jego temat to Gender mainstreaming i budżetowanie z uwzględnieniem aspektu płci.

Webinarium eksperckie odbędzie się 11 maja 2022 roku o godz. 14:00.

Jest organizowane w ramach projektu „Standard minimum praw człowieka w polskim samorządzie”.

Tym razem prelegentkami będą Ursula Bauer i Michaela Schatz. Ursula kieruje sekcją Gender Mainstreaming, a Michaela - sekcją Gender Budgeting Miasta Wiedeń.

Ursula Bauer pracuje na rzecz Miasta Wiedeń od 1992 roku, najpierw w Departamencie Promocji i Koordynacji Praw Kobiet, a od 2005 roku jako Dyrektorka ds. Implementacji Gender Mainstreaming. W 2012 roku została też powołana na stanowisko wicedyrektor Działu ds. Kontroli i Audytu. Do jej zadań należy wypracowywanie wytycznych i nadzór nad implementacją gender mainstreaming i analiz z uwzględnieniem płci, prowadzenie tematycznych szkoleń i warsztatów, opracowywanie koncepcji komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, monitorowanie projektów pilotażowych oraz współpraca przy planowaniu budżetu z uwzględnieniem płci. Ursula studiowała geografię przestrzennego zagospodarowania miejskiego i regionalnego w Wiedniu i Paryżu.

W trakcie webinarium, prelegentki koncentrować się będą na następujących zagadnieniach:

  • jak rozpocząć proces gender mainstreaming;
  • co jest podstawą implementacji (czyli jak powinien przebiegać proces budżetowania uwzględnieniem płci);
  • gdzie szukać poparcia i jak budować koalicje;
  • jak uwzględniać perspektywę praw kobiet we wszystkich strategiach i planach rozwoju miasta.

Wiedeń należy do sieci Miast Praw Człowieka i przoduje w wyznaczaniu trendów i standardów działań na rzecz praw człowieka. Wiedeńskie standardy realizacji zasady równości ze względu na płeć, które wdrażane są od niemal 30 lat, stawiane są za wzór dla innych miast. W Wiedniu wszystkie polityki, strategie, plany zagospodarowania przestrzennego i budżet muszą uwzględniać perspektywę płci (zróżnicowane potrzeby mężczyzn i kobiet, diagnozę uwzględniającą luki ze względu na płeć etc.).

Webinarium jest bezpłatne. Wydarzenie trwa godzinę i odbywa się w języku angielskim. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne. Aby zarejestrować się na wydarzenie, kliknij tutaj lub wejdź na stronę www.miastaprawczlowieka.org.pl. Dopiero po rejestracji przesłany zostanie link do wydarzenia.

Projekt „Standard minimum praw człowieka w polskim samorządzie” i webinaria realizowane są z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.