Znamy już zwycięskie miasta, które otrzymają wsparcie z programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego z Funduszy Norweskich i EOG. MFiPR poinformowało, że 29 miast otrzyma łącznie ponad 102 mln euro.

Jak ważny był to konkurs dla uczestniczących miast świadczą słowa wiceprezydenta Ostrowa Wielkopolskiego (laureata konkursu), Mikołaja Kostki, który na swoim profilu na Facebooku napisał, że to zwycięstwo to jeden z najważniejszych dni w jego kilkunastoletniej pracy samorządowej, dodając: „3,5 mln euro z Funduszy Norweskich trafi do Ostrowa Wielkopolskiego na realizację zadań, dzięki którym nasze miasto będzie jeszcze bardziej przyjazne mieszkańcom i środowisku przyrodniczemu. Jednak nie kwota dofinansowania jest tu najważniejsza. Dużo bardziej cenię sobie to, w jaki sposób nasz projekt, który zyskał uznanie polskich i norweskich ekspertów powstawał i czym może to skutkować. Dzięki świetnemu zespołowi pracowników Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim i wsparciu doradców ze Związku Miast Polskich najpierw dokonaliśmy diagnozy tego, co nam w Ostrowie dolega. Pomagały nam w tym opinie wyrażone przez młodych ostrowian, ostrowskich przedsiębiorców i osób zaangażowanych społecznie. Szukaliśmy pomysłu na miasto do 2050 roku, na Ostrów, w którym chcemy mieszkać, uczyć się, pracować, odpoczywać, wychowywać nasze dzieci, zestarzeć się. Wkrótce startujemy z realizacją tej wizji. Odważnej, ale realnej. Dziękuję wszystkim za dotychczasowe zaangażowanie i zapraszam do dalszej współpracy.”

Podobne projekty w całej Polsce zrealizuje dalszych 28 małych i średnich miast. Wiemy, że miasta intensywnie przygotowują się do wdrożenia zaplanowanych działań. Pierwszym zadaniem będzie niestety musiało być dostosowanie zakresów realizowanych zadań i budżetów do przyznanej kwoty dofinansowania, oraz identyfikacja źródeł finansowania dla działań uzupełniających, ale po niedawnych prezentacjach założeń FIS i KPO należy do tego podchodzić optymistycznie.

Intensywnie przygotowują się do tej pracy także doradcy Związku Miast Polskich, którzy będą mieli przyjemność kontynuować współpracę ze zwycięskimi miastami, pomagając wdrażać działania, wspólnie zaplanowane z zespołami miejskimi i mieszkańcami na poprzednim etapie konkursu, a które będą finansowane ze środków EOG oraz z innych źródeł.

13-14 lipca, na wewnętrznych warsztatach dla doradców miast w Paprotni, przygotowywaliśmy się do tego zadania. 


Zapowiada się zatem intensywny czas. Oferta Związku Miast Polskich dotyczy jednak nie tylko laureatów konkursu, ale także finalistów – czyli wszystkich uczestników II etapu konkursu, o których nie zapominamy, a także szerzej - miast członkowskich Związku Miast Polskich. Uruchamiamy bowiem Sieci Wymiany Doświadczeń w kluczowych obszarach dla rozwoju miast. Sieci będą funkcjonowały poprzez spotkania online i bezpośrednie oraz poprzez wizyty studyjne. Z pewnością zasilą one naszą bazę dobrych praktyk zarządzania rozwojem lokalnym.

Pracy dla miast towarzyszyć będzie oczywiście wykorzystanie Monitora Rozwoju Lokalnego, który jest jednym z głównych narzędzi wypracowanych w ramach projektu predefiniowanego, a który ostatnio otworzył podwoje kolejnego portalu, tym razem w zakresie przedsiębiorczości https://przedsiebiorczosc.monitorrozwoju.pl/. Poprawa systemów monitorowania rozwoju jest bowiem jednym z priorytetów programu. Pracujemy również nad kolejnymi odsłonami Forum Rozwoju Lokalnego.

Zapraszamy do śledzenia naszego Facebooka i strony www.miasta.pl, na których będziemy informowali na bieżąco o kolejnych etapach prac w ramach programu Rozwój Lokalny oraz innych działaniach ZMP dla miast.

O wynikach konkursu pisaliśmy już wcześniej - https://www.miasta.pl/aktualno... i https://www.miasta.pl/aktualno...