753 tys. przyjezdnych z Polski odwiedziło Lublin w 2022 roku, a cały Lubelski Obszar Metropolitalny ponad 1 mln osób. To dwukrotnie więcej turystów i odwiedzających krajowych niż rok wcześniej. Miniony rok okazał się rekordowy dla Lublina.

W tym roku na turystów czeka również kilka nowości, to przede wszystkim aplikacje ułatwiające zwiedzania miasta, a także pamiątkowa pocztówka 3D.

Coraz więcej turystów i odwiedzających, jako cel swoich podróży wybiera właśnie Lublin. Dane obrazujące ruch turystyczny potwierdzają, że nasze miasto jest coraz bardziej popularnym kierunkiem przede wszystkim wśród młodych osób. Jesteśmy pewni, że rok 2023, kiedy Lublin jest Europejską Stolicą Młodzieży, umocni ten trend za sprawą licznych wydarzeń kierowanych do młodych odbiorców – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

W 2022 r. do Lublina przyjechało ponad 750 tys. podróżnych krajowych, w tym około 342 tys. odwiedzających, czyli spędzających w naszym mieście jeden dzień oraz 411 tys. turystów, czyli osób, które skorzystały z noclegów. Natomiast cały Lubelski Obszar Metropolitalny odwiedziło ponad 1 mln osób. To dwukrotny wzrost w porównaniu z 2021 rokiem i o około 20% więcej niż w przedpandemicznym 2019 roku.

Podobnie jak w 2021 roku do miasta najchętniej przyjeżdżały osoby młode. 47% wszystkich gości krajowych to podróżni do 30. roku życia, zaś najliczniejszą grupę stanowili odwiedzający i turyści w wieku od 21 do 25 lat (28% wszystkich osób, które odwiedziły Lublin). Najchętniej odwiedzanymi w 2022 roku miejscami były: Zamek Lubelski, Plac Litewski, Krakowskie Przedmieście i Stare Miasto.

Na tak dobry wynik złożyło się wiele czynników – skuteczne działania promocyjne, szeroka oferta kulturalna, a także ciężka praca podmiotów lokalnego sektora turystyki, którzy z pojedynczych elementów potrafili wspólnie stworzyć atrakcyjny lubelski produkt turystyczny – mówi Marcin Kęćko, Dyrektor Biura Rozwoju Turystyki Urzędu Miasta Lublin.

Liczba obcokrajowców, którzy odwiedzili w 2022 roku Lublin to ok. 50 tys. Najczęściej do naszego miasta przyjeżdżali obywatele Niemiec (38% podróżnych zagranicznych), Izraela (22 %), USA (10%) i Wielkiej Brytanii (8%).