To nowe wydarzenie, którego celem jest wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym kraju, odbędzie się 11 i 12 października na MTP.

Local Trends to projekt zainicjowany przez Jacka Jaśkowiaka, prezydenta miasta Poznania i Jacka Karnowskiego, prezydenta miasta Sopotu, we współpracy z partnerami strategicznymi Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Unią Metropolii Polskich, Związkiem Miast Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP.

- Do odbudowy polskiej gospodarki, po kryzysie związanym z pandemią Covid-19, kluczowa jest współpraca i wymiana doświadczeń na poziomie samorządów. Potrzebna jest konstruktywna debata i zwiększenie roli administracji lokalnej w polityce rozwoju kraju
– podkreśla Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

Do udziału w Local Trends zaproszeni są przedstawiciele administracji, biznesu oraz środowisk naukowych. W planach jest kilkanaście sesji tematycznych, debaty prezydenckie, sesje plenarne i dyskusje w formule okrągłego stołu. Nad doborem najaktualniejszych tematów pracuje Rada Programowa, w której zasiadają samorządowcy oraz eksperci do spraw klimatu, oświaty, cyfryzacji itp. Uczestnicy będą mieli okazję wypracować wspólne cele związane z kolejną perspektywą finansową UE, transformacją cyfrową czy polityką inwestycyjną.

- Międzynarodowe Targi Poznańskie, które w tym roku obchodzą jubileusz 100 lat istnienia, od zawsze były miejscem spotkań, wymiany myśli i nawiązywania relacji. To tu odbywają się najważniejsze targi branżowe w Europie Środkowowschodniej. Już dziś zapraszam przedstawicieli samorządów, biznesu oraz nauki do merytorycznej debaty ponad podziałami, która pozwoli wyznaczyć priorytety i kierunki rozwoju regionów Polski na najbliższe lata – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Pod szyldem Local Trends będą odbywały się dwa wydarzenia w roku – wiosną Samorządowy Kongres Finansowy w Sopocie, natomiast jesienią Europejskie Forum Samorządowe w Poznaniu.

Miasta należące do Związku Miast Polskich mają 50% rabat od ceny biletu.


Więcej informacji: www.localtrends.pl