Minęło sześć miesięcy pracy Zespołu Miejskiego nad stworzeniem najlepszego wniosku do II etapu Programu „Rozwój lokalny”, dzięki któremu miasto ma szanse zyskać nawet 42 miliony złotych dofinansowania

Za nami sześć miesięcy pracy, przed nami perspektywa zdobycia nawet 42 milionów zł dla Konina. Wszystko dzięki temu, że zakwalifikowaliśmy się do II etapu Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021. Zgłoszony przez nas zarys projektu pn. „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” zajął drugie miejsce spośród ponad 210 miast , które złożyły swoje propozycje. Do II etapu przeszły 54 miasta, szansę na wsparcie ma jedynie 15 z nich. O tym, czy to my zdobędziemy pieniądze dla Konina dowiemy się w pierwszym kwartale przyszłego roku. 

Powołany przez prezydenta Konina w ramach projektu Zespół Miejski od stycznia tego roku pracuje pod okiem doradców miast ze Związku Miast Polskich: Anny Żabińskiej-Pioterek, Mariana Adamka i Wojciecha Zarzyckiego. Co tydzień, bez przerw podczas pandemii, wszyscy spotykają się zdalnie lub osobiście i pracują nad stworzeniem najlepszego wniosku, który pozwoli zdobyć 42 miliony zł dla naszego miasta. Spośród 120 projektów o największym potencjale rozwojowym zespół wskazał 37 przedsięwzięć, na które chcemy zdobyć pieniądze. Są to m.in.: inwestycje z zakresu zrównoważonej mobilności, zielonej przestrzeni czy otwartego i dostępnego urzędu. – Program ma być kołem zamachowym dla miasta, ma pobudzić do działania, zaktywizować mieszkańców – wyjaśnia Anna Żabińska-Pioterek. 

Pod okiem ekspertów powstają: Plan Rozwoju Lokalnego i Plan Rozwoju Instytucjonalnego, które - razem z proponowanymi projektami - będą realizować nową Strategię Rozwoju Miasta Konina. Została też przygotowana diagnoza miasta, która pokazuje nasze słabe i mocne strony. Wśród minusów są m.in.: niska atrakcyjność miasta jako miejsca do zamieszkania, wysokie uzależnienie lokalnej gospodarki od kompleksu górniczo-energetycznego czy też starzenie się mieszkańców. Natomiast z zakresu instytucjonalnego zdiagnozowano takie deficyty jak: rozdrobniony urząd, mały zakres elektronicznego kontaktu z mieszkańcami.

Plusy to m.in.: wysokie poczucie bezpieczeństwa, centralne położenie w Polsce z dostępem do terenów inwestycyjnych, potencjał złóż geotermalnych, wysoki poziom zaangażowania mieszkańców w prace nad strategią rozwoju Konina.

Zdaniem ekspertów jesteśmy na bardzo zaawansowanym poziomie w pracach nad stworzeniem dobrego dokumentu finalnego, dlatego nie zwalniamy tempa. Podczas ostatniego spotkania w Urzędzie Miejskim, 30 czerwca br. podsumowano dotychczasowe etapy realizacji projektu oraz ustalono dalszy tryb pracy na okres wakacyjny. 

Wszystkie dokumenty mają być gotowe na jesień. Ostateczne wyniki konkursu zostaną podane w przyszłym roku. Wtedy okaże się, czy 42 miliony trafią do Konina. Naszymi partnerami są: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Do oceny i konsultacji wszystkich zebranych dokumentów i przygotowanych projektów prezydent powołał Radę Rozwoju. 

Program „Rozwój Lokalny” jest skierowany do małych i średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, a celem naszego udziału w nim jest poprawa jakości życia wszystkich mieszkańców.